ชาวปากพนังเฮลั่น ทม.เคาะเยียวยาโควิด ครัวเรือนละ 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครอบครัวละไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงมาตรการและกฎระเบียบ โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

นายพิเชษฐ์กล่าวว่า ตามคำสั่งจังหวัดที่ 1278/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุม และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้มีการแพร่กระจาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน ประสบภาวะความยากลำบากไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ทางเทศบาลเมืองปากพนัง จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง ต่อครอบครัวแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว

“เราจะเปิดจุดลงทะเบียนเป็น 3 จุด แบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้ง 3 เขต เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าบ้านได้ลงทะเบียนตามจุดต่างๆ เบื้องต้นเมื่อมีการลงทะเบียนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวม แล้วนำเอกสารหลักฐานเหล่านั้นมาคัดกรอง ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันในการเบิกจ่าย คาดว่าอย่างช้าสุดประมาณกลางเดือน พ.ค. 63 ส่วนเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง ทม.ปากพนังกำหนด” นายพิเชษฐ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon