‘ไอเทล’​ ปรับกลยุทธ์ เปิดมุมมองยุคนิวนอมอล หลังวิกฤต​โควิด-19

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือไอเทล ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่ายและให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (ดาต้าเซ็นเตอร์​) เปิดเผย​ว่า ผลจากการระบาดของไวรัส​โค​วิด-19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์เมืองขึ้นในหลายจังหวัด เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือโซเชียล ดิสแทนซิ่ง ซึ่งนำไปสู่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมให้เปลี่ยนไปจากเดิม

ทั้งนี้​ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนทุกส่วนงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อเกิดผลกระทบดังกล่าว บริษัทจึงสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยมีมาตรการ​เวิร์ก ฟรอม โฮม หรือการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งเคยเป็นสิ่งที่หลายๆ คนต่อต้านในยุคก่อนหน้านี้ แต่ด้วยภาวะและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน ทำให้พวกเราทุกคน ทุกหน่วยงานต้องปรับตัว ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้ากับยุคสมัย บริษัทเชื่อว่าหลังจากโควิด-19 ผ่านไป เราจะมีบทเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ หรือการทำงานจากที่บ้าน สามารถวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้เป็นปกติในรูปแบบใหม่ (นิวนอมอล) ทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัล ซึ่งภาครัฐและเอกชนต่างก็ผลักดันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญคือการเตรียมรับมือของผู้ประกอบการ ในการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ ตลอดจนวิธีคิด และกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ

นายณัฐนัย กล่าวว่า ​บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ พร้อมรับนิวนอมอล ในยุคโซเชียล ดิสแทนซิ่งที่มีความต้องการการขับเคลื่อน​ไปสู่ดิจิทัล​ เพื่อสนับสนุนการทำงานในทุกช่องทางให้สามารถตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าและความสะดวกสบายภายใต้การบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้แบ่งเป็น 2 แผนด้วยกัน แผนแรก คือ การรองรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นกลุ่มโรงแรม และห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยมีการเลื่อนค่าใช้จ่ายในช่วงได้รับผลกระทบ และต่อรองกับพันธมิตร​ ไม่ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น เพื่อฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กันกับลูกค้า

ขณะที่​ แผนที่สอง ในส่วนลูกค้าที่มีการเวิร์ก ฟรอม โฮม บริษัทได้มีการขยายช่องสัญญาณให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำงานแบบเวิร์ก ฟรอม โฮม ได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมกันนี้ตามที่ได้มีประกาศจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง และยับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีข้อกำหนดการปิดช่องทาง เข้า-ออก พื้นที่ หรือเดินทางข้ามจังหวัด บริษัทได้วางแผนและประสานงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐ ขอทำงานในช่วงจำกัดเวลาหรือที่ไม่อนุญาตให้ทำงาน และขอเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ในกรณีที่มีเหตุเสีย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถเข้าแก้ไขเหตุเสียได้ทันท่วงที ให้งานบริการลูกค้าและการปฏิบัติงานในทุกส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของศูนย์รับฝากข้อมูล บริษัทฯได้เสนอแนวทางให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถย้ายเข้ามานั่งทำงานที่ศูนย์รับฝากข้อมูลของบริษัทหรือดาต้า เซ็นเตอร์​ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ ของลูกค้านั้น ได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

​นอกจากนี้ บริษัทใส่ใจความปลอดภัยของพนักงานทุกคนผู้ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดด้วยมาตรการเชิงรุกและรัดกุมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข

“บริษัทยืนยันว่าการทำงานมีมาตรฐานและคงคุณภาพการทำงานไว้ให้เหมือนสถานการณ์ปกติ เพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจน้อยที่สุด ซึ่งจากการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และความพร้อมของทุกฝ่ายทำให้พนักงานของบริษัทยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ” นายณัฐนัย กล่าว

นายณัฐนัย กล่าวว่า ​สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจช่วงไตรมาส 1/2563 บริษัทยังสามารถทำกำไรและทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง และยังได้รับผลดีจากปัจจัยบวกจากการเวิร์ก ฟรอม โฮม ซึ่งธุรกิจจำนวนมากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เช่นนี้ บริษัทพร้อมยืนหยัดที่จะดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่สะดุดและมีเสถียรภาพสูงสุดในทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ระบาดเริ่มคลี่คลายและสังคมเข้าสู่ภาวะปกติ แน่นอนว่าพฤติกรรมของผู้คนในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดนิวนอมอล ขึ้นหลายมิติ บริษัทจึงได้เตรียมแผนรองรับ ไว้อย่างรอบด้าน เช่น การเตรียมแผนธุรกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุด รวมถึงแผนการรองรับพฤติกรรมลูกค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทมีความเชื่อว่าจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้เหมือนที่เคยผ่านมาได้ในทุกครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เธอคือ ‘มิกิ ซาโตะ’ ผจก.หญิงเจลีกผู้ทำหัวใจหนุ่มๆ เต้นแรง
บทความถัดไปนายด่านทีมชาติไทย ‘กรพัฒน์’ เผยเคล็ดลับช่วงซ้อมอยู่บ้าน