เช็กเลย!! สถานะลงทะเบียนเกษตรกร 15พ.ค.เริ่มจ่ายเงินเยียวยา5,000 บาท 3 เดือน

เช็กเลย!! สถานะลงทะเบียนเกษตรกร 15พ.ค.เริ่มจ่ายเงินเยียวยา 15,000 บาท

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 28 เมษายน ที่บริเวณท่าเทียบเรือหน้าวัดเกาะแก้ว ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ล่องเรือจากท่าเรือใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สำรวจแม่น้ำลำคลอง มาติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถขายผลผลิตได้

นายอลงกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุมว่า จากการล่องเรือสำรวจลำน้ำ แม่น้ำท่าจีน คลองทองหลาง แม่น้ำแม่กลอง และคลองบางน้อย ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ได้เห็นสภาพ การสูงต่ำของภูมิประเทศ ระดับน้ำการไหลของน้ำ วิถีชุมชนริมน้ำ ประกอบกับปัญหาต่างๆ ที่ส่วนราชการได้นำเสนอ จึงเห็นภาพรวมทั้งระบบ จุดสำคัญต่างๆ ดังนั้นจะยกระดับโครงการพัฒนาให้เป็นความสำคัญ 3 จังหวัด สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม จะประชุมหารือกันในช่วงปลายสัปดาห์หน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งให้ออกแบบภาพรวม ทั้งวิศวกรรม การดำเนินชีวิต เหนือน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การดำเนินงานทั้งอดีตและปัจจุบัน อัพเดทข้อมูล จากนั้นจะทำประชาชาคมความคิดเห็นให้มีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งต้องดำเนินการโดยเร็ว ตลอดจนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตร ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจเล็กๆในเชิงระบบนิเวศน์ด้วย

“ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจเกษตรกรที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามให้เร็วที่สุด และเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเริ่มทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป”นายอลงกรณ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 28เมษายน ได้เห็นชอบ จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย (1) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย และ (2) เกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่มั่นใจว่าได้เคยขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ โดยใช้บัตรประชาชนเลข 13 หลัก

คลิกตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเกษตรกร

อ่าน : คลิกเลย!! เช็กสถานะขึ้นทะเบียน “เกษตรกร” รอรับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon