ยอดใช้น้ำมัน3เดือนลง7.5%จากโควิด-19 เว้นอี20-แก๊สโซฮอล์ 95 โตสวนทาง

ธพ.เผยยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง3เดือนแรกเฉลี่ย 150.56 ล้านลิตรต่อวันลดลง 7.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยปรับลดลงทุกกลุ่มเนื่องจากโควิด-19กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมให้ชะลอตัว เว้นอี20 -แก๊สโซฮอล์ 95 โตสวนทางเหตุราคาถูก

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า ยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันในรอบ 3 เดือนแรกของปีนี้(มกราคม-มีนาคม 2563) พบปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี)อยู่ที่ 150.56 ล้านลิตรต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.5% ยอดการใช้ปรับลดลงทุกกลุ่มสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนไทยต้องปิดประเทศภายใต้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

น.ส.นันธิกา กล่าวว่า กลุ่มน้ำมันเบนซินการใช้ 3 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 31.1 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2.3% แบ่งเป็นเบนซิน 0.80 ล้านลิตรต่อวันลดลง 21.8%, อี 20 ยอดใช้ 6.5 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น 3.8% เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.01 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 การใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 14 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น 2.5% เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาใกล้เคียงกันโดยมีส่วนต่างเพียง 0.27 บาทต่อลิตร ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้น้ำมันชนิดที่มีค่าออกเทนสูงกว่า ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 91 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 8.7 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 9.7% และอี85 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 ล้านลิตรต่อวันลดลง 11.4%

น.ส.นันธิกา กล่าวว่า สำหรับการใช้กลุ่มดีเซลอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2.9% โดยน้ำมันดีเซลบี7 เฉลี่ยอยู่ที่ 51.5 ล้านลิตรต่อวันลดลง 22.2% บี10 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านลิตรต่อวัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.7 ล้านลิตรต่อวัน โดยปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าว อยู่ในช่วงการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ ขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ เฉลี่ยอยู่ที่ 17.7 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน 17.4% เนื่องจากโควิด-19ทำให้อุตสาหกรรมการบินหยุดบิน

ส่วนการใช้แอลพีจีเฉลี่ยอยู่ที่16.0 ล้านกิโลกรัม(กก.)ต่อวันลดลง 11.7 % โดยปริมาณการใช้ภาคขนส่งลดลงมากที่สุด มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 2.4 ล้านกก.ต่อวันลดลง 18.8% รองลงมาเป็นภาคปิโตรเคมีการใช้อยู่ที่ 6.0 ล้านกก.ต่อวันลดลง 17.9% ถัดมาเป็นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.8ล้านกก.ต่อวันลดลง 3.1 % และภาคครัวเรือนอยู่ที่ 5.7 ล้านกก.ต่อวัน ลดลง 3% ขณะที่การใช้เอ็นจีวี เฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ล้านกก.ต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 17% เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ทำให้ประชาชนและรถโดยสารหันไปใช้ดีเซลหมุนเร็วบี 20 ทดแทน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon