สภามหาวิทยาลัยจุฬาฯ เสนอชื่อ ดร.พิมพ์เพ็ญ ภรรยาอภิสิทธิ์ เป็นศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยจุฬาฯ เสนอชื่อ ดร.พิมพ์เพ็ญ ภรรยาอภิสิทธิ์ เป็นศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภรรยาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์และพื้นฐาน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 838 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยจะนำเสนอต่อกระทรวงฯ และนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ กรณีของ ผศ.และ รศ. ยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งทางวิชาการใหม่นำหน้าชื่อได้ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะ update ข้อมูลขึ้นระบบ ขณะที่กรณีของ ศ. ยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งทางวิชาการใหม่นำหน้าชื่อได้ จนกว่าจะได้รับโปรดเกล้าฯแล้ว โดยอาจารย์สามารถสอบถามสถานะได้จากงานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image