เช็กด่วน!! สูตรคิดค่าไฟ มี.ค.-พ.ค. ‘พลังงาน’ ยันคิดตามฐาน ก.พ.63

เช็กด่วน!! สูตรคิดค่าไฟ มี.ค.-พ.ค. “พลังงาน”​ ยันคิดตามฐาน ก.พ.63

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่รับทราบมาตรการของกระทรวงพลังงานในการลดค่าไฟช่วยเหลือประชาชน 3 เดือน หรือระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ยกเว้นค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 150 หน่วย 2.มาตรการลดค่าไฟ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 800 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้ายึดฐานการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์ ที่บิลเรียกเก็บค่าไฟจะมาในเดือนมีนาคม หรือเดือนที่ต่ำสุดในช่วง 3 เดือน แต่หากใช้ไฟ 800-3,000 หน่วย จะต้องจ่ายค่าไฟตามฐานเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนต่ำสุด และส่วนที่เพิ่มขึ้นให้จ่าย 50% ของค่าไฟ และหากใช้ไฟเกิน 3,000 หน่วย จะจ่ายค่าไฟตามฐานเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนต่ำสุด และส่วนที่เพิ่มขึ้นให้จ่าย 70% ของค่าไฟ

ทั้งนี้ ในการออกบิลค่าไฟ จะมีการจดช่วงกลางเดือนของทุกเดือน ดังนั้น สำหรับบิลค่าไฟเดือนเมษายน จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภา​คมนี้ จึงต้องรอให้มีบิลมาก่อนถึงจะถือว่าได้เข้ามาตรการลดค่าไฟช่วยเหลือประชาชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนเมษา​ยน-มิถุนายน​นี้

นอกจากนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ดังนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี

ขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า และขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้ 1.หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง 2.หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วยเท่ากับหน่วยเดือนฐาน

Advertisement

สำหรับ กรณีที่ 3.หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วยเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวกกับส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน ซึ่งต้องจ่ายส่วนเกินจำนวน 50% ของค่าไฟ และ 4.หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย เท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวกกับส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน ซึ่งต้องจ่ายส่วนเกินจำนวน 70% ของค่าไฟ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image