สรรพสามิตเผยผลปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดสุรากว่า 1 หมื่นคดี

นายวรวรรธน์  ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ผลปราบปรามในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 17,883 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 291.85 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน  10,053 คดี ค่าปรับ 99.54 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 5,461 คดี ค่าปรับ 126.30 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 373 คดี ค่าปรับ 6.18 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 833 คดี ค่าปรับ 22.61 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 38 คดี ค่าปรับ 0.93 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 800 คดี ค่าปรับ จำนวน 17.75 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 325 คดี ค่าปรับ 18.54 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 441,999.877 ลิตร ยาสูบ จำนวน 296,424 ซอง ไพ่ จำนวน 37,460 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,703,629.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 13,817 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 888 คัน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563  (ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 166 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.32 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 72 คดี ค่าปรับ 1.05 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.01  ล้านบาท ไพ่ จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 2.14 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 0.13 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.003 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.88 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.11 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,929.015 ลิตร ยาสูบ จำนวน 2,953 ซอง ไพ่ จำนวน 13,462 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 29,957.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 70 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว” นายวรวรรธน์ 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image