เร่งเต็มสูบ! ก.แรงงาน กระจาย จนท.ติดตามนายจ้าง ทั่วปท.รับรองการหยุดงานลูกจ้าง

เร่งเต็มสูบ! ก.แรงงาน กระจาย จนท.ติดตามนายจ้าง ทั่วปท.รับรองการหยุดงานลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปส.ได้เร่งดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีผู้ประกันตนได้ยื่นขอรับสิทธิเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดนายจ้างรับรองการหยุดงานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิล่าช้า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ กว่า 190 แห่ง เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กกว่า 50,000 แห่ง ซึ่งขณะนี้ มรว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศเร่งติดตามนายจ้างดังกล่าวให้เร่งยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง

โฆษกสปส.กล่าวต่อไปว่า ในการรับรองการหยุดงานนั้น สปส.ได้อำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่นายจ้างเพื่อรับรองการหยุดงาน ของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยเฉพาะ โดยยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ e-Service ซึ่งขอแนะนำให้นายจ้างทำการสมัครหรือลงทะเบียนเพียงกรอกข้อมูลนายจ้างบนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต หลังจากนั้น สปส.จะส่งแบบ สปส.1-05 ไปทาง e-mail ของนายจ้างเพื่อให้กรอกข้อมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติ USER PASSWORD แล้วแจ้งให้นายจ้างทราบทาง e-mail ของนายจ้างโดยอัตโนมัติ (เฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นายจ้างสามารถเข้าใช้บริการได้ทันที

โดยที่นายจ้างสามารถยื่นแบบ สปส.1-05 ต่อสปส.ในภายหลัง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่นายจ้างในการบันทึกหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย) เพื่อสปส.ได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ เมื่อผ่านสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ไปแล้ว นายจ้างสามารถใช้ USER PASSWORD ดังกล่าว แจ้งข้อมูลต่างๆ กับสปส. ได้แก่ แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10) แจ้งสิ้นสภาพผู้ประกันตน (สปส.6-09) จัดทำข้อมูลเงินสมทบ ชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment ตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรม รายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ให้แก่นายจ้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon