ครม.เคาะชื่อผู้แทนไทย เป็นผู้พิจารณา-สมาชิก ในองค์กรอุทธรณ์ พบชื่ออดีตที่ปรึกษา คสช.

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ครม.เคาะชื่อผู้แทนไทย เป็นผู้พิจารณา-สมาชิก ในองค์กรอุทธรณ์ พบชื่ออดีตที่ปรึกษา คสช.

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบรายชื่อผู้แทนไทยที่มีคุณสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งผู้พิจารณาและสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ ภายใต้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่พิธีสารฯ กำหนด เพื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ โดยมีบุคคลที่จะทำหน้าที่ในคณะพิจารณา (Panel) ไม่เกิน 3 คน และองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ไม่เกิน 2 คน ซึ่งมีรายชื่อผู้แทนไทยดังนี้

ผู้พิจารณา (Panelists) จำนวน 3 คน 1.ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชีย (อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้) 2.ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ประธานกรรมการ บริษัทเศรณี โฮลดิ้ง จำกัด (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตที่ปรึกษาคณะรักาาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐมมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 3.นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม) ด้าน สมาชิกองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) จำนวน 2 คน 1.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 14 (อดีตศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 2.ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (อดีตรองเลขาธิการอาเซียน)

น.ส.รัชดา กล่าวว่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม. เห็นชอบในหลักการว่า หากมีเหตุจำเป็นที่ผู้พิจารณาของไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือหากจะมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาในอนาคต มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการสรรหาผู้พิจารณาคนใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon