ครม.อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนเข้ากองทุนโลก เพื่อต่อสู้โรคเอดส์ฯ อีก 5 ปี ปีละ 48 ล้าน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ครม.อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนเข้ากองทุนโลก เพื่อต่อสู้โรคเอดส์ฯ อีก 5 ปี ปีละ 48 ล้าน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติ ขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria : GFATM) ปีละ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 48 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบจำประมาณ พ.ศ.2563-2567 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยกองทุนโลกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ซึ่งระบาด ในประเทศกำลังพัฒนาและได้สนับสนุนโครงการต่างๆของไทยในรูปแบบของการป้องกัน ควบคุม และรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงช่วยลดปัญหาสาธารณสุขจากโรคดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี เช่น อัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ลดลง อัตราการหายจากวัณโรคสูงขึ้น โดยในปี 2562 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และที่กลับเป็นซ้ำได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ ในอัตราร้อยละ 82.9 อัตราผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ 25

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้ การสนับสนุน จากกองทุนโลกฯ ทำให้ไทยสามารถขยายการดำเนินงานไปยังกลุ่มเฉพาะได้ เช่น แรงงาน ต่างด้าว เป็นต้น และทำให้ประชาชนในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยากจน สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นว่า การขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกฯ จะช่วยสนับสนุน การดำเนินงานของกองทุนโลกฯ ให้มีความคล่องตัวและต่อเนื่อง และเป็นการยืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในการจัดการกับโรคดังกล่าว และกองทุนโลกฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในไทยประมาณปีละ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon