บอร์ดการท่าเรือฯ เคาะงดเก็บค่าเช่า 3 เดือน ช่วยประชาชนย่านคลองเตย

บอร์ดการท่าเรือฯ เคาะงดเก็บค่าเช่า 3 เดือน ช่วยประชาชนย่านคลองเตย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนโยบายของรัฐบาล ให้หน่วยงานของรัฐเร่งจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการลดภาระค่าครองชีพ รชค.อธิรัฐ จึงได้มอบหมายให้การท่าเรือฯ เร่งพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว ล่าสุดคณะกรรมการการท่าเรือฯ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย-ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ รวมถึงประชาชนที่เช่าพื้นที่ของการท่าเรือฯ เพื่อการอยู่อาศัย และผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดของการท่าเรือฯ (แฟลตคลองเตย) แล้ว

สำหรับมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย1. การท่าเรือฯ จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อผู้เช่าทรัพย์สินที่เป็นคู่สัญญากับการท่าเรือฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ยกเว้นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และบริษัทมหาชนจำกัด 2. กลุ่มผู้เช่าอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละรายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่าหรือค่าตอบแทนแต่ละสัญญา เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่เดือนที่คณะกรรมการการท่าเรือฯ อนุมัติ 3. กลุ่มผู้เช่าที่อยู่อาศัย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยเรียกงดเว้นการเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละราย เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่เดือนที่คณะกรรมการ กทท. อนุมัติ 4. ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน ไม่เกิน 1 เดือนของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญา

ทั้งนี้การดำเนินมาตรการเยียวยาช่วยเหลือดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือเดือนละ 11,046,542.56 บาท ซึ่งรวมมูลค่าตลอดความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 33,139,627.68 บาท ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สะเทือนใจ!! คนรักหมาสะเทือนใจ แค่กัดถุงดินขาด ถึงขั้นตีไม่ยั้ง-จับหัวกดน้ำ เจ้าของโดนคดีทารุณสัตว์แล้ว
บทความถัดไปน้ำมันยังผันผวน ขึ้นราคาทุกชนิด6พ.ค.นี้ ด้านสนพ.ชี้แอลเอ็นจีปรับตัวลดลง