ราชกิจจาฯประกาศข้อยกเว้น ห้ามรถบรรทุก 6ล้อ 4 ล้อ และ10 ล้อขึ้นไป เข้ากทม.ช่วงเคอร์ฟิว

ราชกิจจาฯประกาศข้อยกเว้น ห้ามรถบรรทุก 6ล้อ 4 ล้อ และ10 ล้อขึ้นไป เข้ากทม.ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่า ด้วยยกเว้น การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปเดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ฉบับที่2) ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 กรณีสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่31พฤษภาคม 2563

และประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับลงวันที่ 28เมษายน 2563 นั้น เพื่อให้การจัดการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4(38 ) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 และมาตรา 139(1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ซีพีแบ่งกัน ปันอิ่ม” อุดหนุนร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด นำมาแจกฟรีให้คนย่านรัชดาฯ-ห้วยขวาง
บทความถัดไปนายกตุ้ย คุณปลื้ม จวกนิสัยไม่เปลี่ยน ทิ้งขยะเกลื่อนหาดบางแสน