‘บิ๊กแดง’ จัดทัพ 211 ผู้พันฯคุมกำลังล็อตใหญ่ ทหารอีสาน-เหนือ-ใต้ขยับระนาว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 196/2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จำนวน 211 นาย โดยจัดแถวนายทหารระดับผู้บังคับกองพันล็อตใหญ่ในส่วนกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่ 1 โดยเฉพาะในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21รอ.) หรือหน่วยทหารเสือราชินี ซึ่งเป็นหน่วยต้นกำเนิดของพี่น้อง 3ป. คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีการขยับ พ.อ.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ หรือ เสธ.นัท ลูกชายของ พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ หรือบิ๊กฮวบ อดีตผู้ช่วย ผบ.ทบ. ซึ่งเป็นดาวรุ่งในสายทหารเสือราชินีขยับจาก เสธ.ร.21 ขึ้นเป็นรอง ผบ.ร.21 รอ. แทน พ.อ.เอกดนัย จุลโลบล หรือรองอ้วน รองผู้การ ร.21 รอ. ซึ่งเป็นนายทหารที่มีความโดดเด่นใน ร.21 รอ. ออกจากสายกำลังรบไปเป็นฝ่ายอำนวยการ นั่งตำแหน่งรอง ผอ.กองยุทธการกองทัพน้อยที่ 1 ขณะที่ พ.ท.ณัฐวุฒิ สมพรหม ผบ.ร.21พัน3 รอ. ขยับเป็น เสธ.ร.21 รอ. และ พ.ท.จารุวัฒน์ญาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.1รอ. เป็นผบ.ร. 21 พัน3 รอ.

ส่วนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2รอ.) หรือที่เรียกว่ากองพลบูรพาพยัคฆ์ พ.ท.ปรีต์มนต์ ผ่องใส เป็น ผบ.ร.12พัน1 รอ. พ.ท.นฤพล วิจิตรโท รองเสธ. ร.2 รอ. เป็น ผบ.ร.2 พัน1 รอ. พ.อ.พรพิสุค์ บุญรอด ผบ.ร.12พัน3 รอ. เป็น เสธ.ร.12รอ. พ.ท.สุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ ผบ.ร.12 พัน2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน3 รอ. พ.ท.ธนา สุรโชติ รอง ผบ.ร.12พัน3 รอ. เป็น ผบ.ร.12พัน2 รอ. พ.ท.สมภพ พงษ์คีรี รองเสธ.ร. 12 รอ.เป็น รอง ผบ.ร.12 พัน3 รอ. ขณะที่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) พ.ท.รัชชพงษ์ รัตนบัญญัติ เป็น ผบ.ร.31พัน1 รอ. ส่วนกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) พ.ท.เดชาธร สายหยุด ผบ.ม.4พัน11 รอ. เป็น เสธ.ม.4 รอ. พ.ท.กฤษฎา พงศ์เลิศโกศล รองเสธ.ม.1 รอ. เป็น ผบ.ม.4พัน11 รอ. พ.ท.เอกราช กล้วยเครือ หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล พล.ม.2รอ. เป็น ผบ.ม.5พัน24 รอ.

ขณะที่กองพลทหารราบที่ 9 นั้น พ.ท.ประจักษ์ บุปผาพันธุ์ ผบ.ร.9พัน1 เป็น ผบ.กรมทหารพราน11 พ.ท.นัฐที ปรารถนาดี รอง ผบ.พัน ร.มทบ.11 เป็น ผบ.ร.9พัน1 พ.ท.ปุณศิริ แพร่ธนาเรือง หัวหน้า รร.จปร. มาเป็น รอง ผบ.พัน ร.มทบ.11 พ.ท.เพรียว เลี้ยงชีพชอบ ผบ.ร.9 พัน2 เป็น เสธ.ร.29 พ.ท.กวินทร์ณัช เกิดสุข หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.9 พัน2พ.ท.สโรข สุขศิริ เป็น ผบ.ร.9พัน3 พ.ท.กิตินันท์ รัสมี เป็น ผบ.ส.พัน9 พล.ร.9

ด้านกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) หรือกองพลสไตรเกอร์ พ.ท.รณรงค์ เส็งมี ผบ.ร.111พัน2 เป็นผบ.กรมทหารพราน 13 พ.ท.ธนฤทธิ์ แสนจุ้ม หัวหน้าส่วนการศึกษา รร.จปร. เป็น ผบ.ร.111พัน2 พ.อ.อัครพัฒน์ เทพณรงค์ หรือผู้พันโอม เสธ.ร.112 ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.ประยุทธ์ขึ้นเป็นรองเสธ.พล.ร.11 พ.ท.อัมพล ศรีนา อาจารย์ รร. เสธ.ทบ. นายทหารอีสานที่โตมาจากชายแดนเขาพระวิหาร เป็น ผบ.ร.112พัน2 พ.ท.จักรกริศน์ ธุระพันธ์ รองเสธ.ร.111 เป็น ผบ.ร.111 พัน1 พ.ท.สรรพสิทธิ์ กูลประสิทธิ์ หัวหน้าสรรพาวุธ ทบ. เป็นผบ.พัน ซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน พล.ร.11 ในกองทัพภาค2 ถูกมองว่าเป็นผลพวงจากเหตุกราดยิงโคราช พล.อ.อภิรัชต์ได้ขยับตำแหน่งผู้พันหน่วยหลักใหม่ตั้ง พ.อ.ชัยรัตน์ หยกสุริยันต์ เป็นผบ.กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 (ผบ.พัน.สพ.กระสุน 22 ) กองบัญชาการช่วยรบที่2 (บชร.2 ) คนใหม่ แทน พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ กระแส อดีต ผบ.พัน.สพ.กระสุน 22 ที่ถูก จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา ยิงเสียชีวิตที่จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา พ.ท.กัญญานัต ไชยโอชะ หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.3 เป็น ผบ.ร.8พัน1. แทน พ.ท.พิเชษฐ์ ดาศรี ผช.ฝ่ายยุทธการ ทัพภาค 2 เป็น ผบ.ม.7พัน14 พ.ท.ปรัชญา หล้าวิเศษ เป็น ผบ.ร.6พัน1 พ.ท.เกรียงเดช ปัญจกนกกุล ผบ.ร.16พัน2 พ.ท.พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด เป็น ผบ.ร. 23 พัน3 พ.ท.เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา ผบ.ร.6พัน2

พร้อมกันทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนผู้พันฯ ภาคเหนือและใต้หลายตำแหน่ง ได้แก่ พ.ท.ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ เป็น ผบ.กรม ทพ.ที่ 32 พ.ท.จักรพงษ์ เทพพันธุ์ เป็น ผบ.ร.4 พัน.3 พ.ท.สมภพ ใจบุญ เป็น ผบ.ร.14 พัน.2 พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว เป็น ผบ.ม.พัน.12 พล.ม.1 พ.ท.ธวัฒน์ อินกอง ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 พ.ท.ณัฐพล ณีวัง ผบ.ร.17 พัน.3 พ.อ.ธานี เกียรติสาร เป็น ผบ.กรม.ทพ.44 พ.อ.ภาคิน เกื้อกูลเป็น ผบ.ร.25 พัน.2 พ.ท.กฤตณ์พัทธ์ กรกัน เป็น ผบ.ร.151 พัน.2 พ.อ.นราธิป จอง เป็น ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร. 4 พ.ท.นพดล พรหมมาก เป็น ผบ.ร.153 พัน. 3 พ.ท.ปัญจพล ทรัพย์บวร เป็น ผบ.ม.พัน.31 พล.ร.15 พ.ท.พัศวีร์ โปชะดา เป็น ผบ.ร.152 พัน.2 พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.กรม ทพ.47 พ.ท.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน. 1 พ.ท.จตุพร ธานีพัฒน์ เป็น ผบ.ร.5 พัน.1 พ.ท.ชาญฤทธิ์ ฮันสราช เป็น ผบ.ร.151 พัน.3

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คิดเห็นแชร์ : การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) (ตอน 8)
บทความถัดไปสถานีคิดเลขที่12 : พังเพราะเศรษฐกิจ!? : โดย จำลอง ดอกปิก