‘ดีป้า’ จับมือ ‘เจ เวนเจอร์ส’ และ ‘ทีทีเอสเอ’ หนุนสตาร์ทอัพใช้งาน Digital ID ระดับประเทศ

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ J Ventures ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจมาร์ท จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างภาคเอกชน และรัฐบาล เพื่อร่วมพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital ID เพื่อเป็นโครงสร้างธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่มีความมั่นคง และปลอดภัย เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้ประชาชน และผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการใช้งาน ลดต้นทุน และแข่งขันในตลาดโลกได้ คาดภาครัฐเตรียมประกาศ พ.ร.ก. ออกมากำหนดการใช้งานในเร็วๆ นี้ โดยในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทย ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มุ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการให้บริการแก่สังคมและประชาชน รวมทั้งลดต้นทุนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มปริมาณการใช้งานธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เปิดเผยว่า ความร่วมมือการมีระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ที่สอดคล้องไปกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดีป้าในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการไทย มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและพัฒนาประเทศให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง 

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ J Ventures ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันทางด้านฟินเทค (Fintech) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเจมาร์ท เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามในสัญญากับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสร้าง Thai Startup Ecosystem ให้แข็งแรง โดยบริษัทยังได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thai Tech Startup Association) ในการส่งเสริมให้กลุ่มสตาร์ทอัพได้ใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย

นายพณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thai Tech Startup Association) กล่าวว่า บทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการว่าเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาช่วยในการดำเนินงานเป็นอีกพื้นฐานที่สำคัญ โดยเริ่มจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยได้ประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital ID เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ของธุรกรรมบนโลกออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อกับการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง ในอนาคตการทำธุรกรรมจึงเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ โดย เจ เวนเจอร์ส เป็นตัวแทนภาคเอกชนไทยที่พยายามผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด นับตั้งแต่เราพัฒนา Blockchain ภายใต้การนำของเจมาร์ทมาแล้วระยะเวลากว่า 2 ปี ครั้งนี้เป็นอีกก้าวที่ทีมงานบริษัท เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย และ หวังยกระดับให้ประเทศไทยทัดเทียมต่างประเทศ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image