‘ก.ท่องเที่ยว’ จัดกิจกรรม “อิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัยโควิด-19” แจกอาหาร-น้ำดื่ม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้ประชาชนหลายระดับได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดงาน การเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนและคาดหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายพิพัฒน์กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยทองสุข สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย บริษัท บุชเชอร์ จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม จึงร่วมกันสนับสนุนสิ่งอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวกล่อง 4,000 กล่อง ข้าวสาร 527 ถุง น้ำดื่ม 960 ขวด อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมอิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัยโควิด-19”

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยจะผ่อนคลายได้ในระยะเวลาอีกไม่นานนักช่วงเวลาสำคัญนี้จึงเป็นโอกาสที่คนไทยต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อเรียกความเข้มแข็งในทุกๆ ด้านให้กลับคืนมา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน แต่สิ่งที่ได้รับอย่างแท้จริงคือการสื่อสารความห่วงใย ให้กำลังใจกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะสามารถแบ่งปันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชาติได้ในระดับหนึ่ง และนับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว และจะมีการจัดต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นายพิพัฒน์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจอแล้ว “น้องชมพู่” ด.ญ.3 ขวบหายตัวปริศนา เป็นศพเปลือยในป่า ห่างจากบ้าน 2 กม.
บทความถัดไป75 องค์กร จี้ศธ.แก้ไขปัญหาครูข่มขืนนักเรียน