หวั่นบินไทยล้มละลาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจแห่ถอนเงิน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจ แห่ถอนเงิน หวั่นวิฤกตการบินไทยล้มละลาย-คณะกรรมการยันไม่กระทบมีเงินทุนสำรองเพียงพอ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงายว่า จากกรณีที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบสภาวะขาดทุน และรัฐบาลเร่งเข้ามาแก้ปัญหา โดยวิธีเตรียมใช้มาตรการฟื้นฟูในรูปต่างๆ รวมถึงอาจจะมีสภาวะล้มละลายในเร็วๆ นี้นั้น ซึ่งในหุ้น บมจ.การบินไทย นั้นได้มีสหกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมลงทุนถึง 74 สหกรณ์ โดยในจำนวนสหกรณ์ดังกล่าว ได้มีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้ร่วมลงทุนเป็นเงินจำนวน 97,206,026.50 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้ร่วมลงทุนเป็นเงิน 768,844,500.00 บาท ซึ่งอาจทำให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความกังวลใจต่อการลงทุนดังกล่าว สำหรับกรณีดังกล่าวนั้น ส่งผลให้มีสมาชิกของสหกรณ์เดินทางมาขอถอนเงินจำนวนมาก โดยทางสหกรณ์ให้ถอนได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท/คน/วัน

โดยหนึ่งในกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจ เปิดเผยว่า สหกรณ์ตั้งมา 16 ปี ผ่านวิกฤตต่างๆ มามากมายทั้งวิฤตต้มยำกุ้ง, สหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น โดยเฉพาะวิกฤตต้มยำกุ้งสถาบันการเงินหลายแห่งได้รับผลกระทบหมดแม้แต่รัฐบาลเองก็ย่ำแย่แต่เราก็ผ่านมาได้ และผลประกอบการที่ผ่านมาในช่วง 7-8 ปี สามารถทำกำไรให้สมาชิกได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนได้มากกว่าสหกรณ์อื่น ยืนยันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจ เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (Tris Rating) เพื่อดูว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งมีได้ B+ ถือเป็นเรตติ้งที่สามารถลงทุนได้ ในเครือตราสารหนี้ ดีกว่าบริษัมหาชนใหญ่ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ สหกรณ์ลงทุนกับการบินไทย (หุ้นกู้) 700 ล้าน ซึ่งสหกรณ์ใหญ่ๆ ทั่วประเทศก็ลงทุนกับการบินไทย ที่มีเรตติ้ง A และเป็นเครือรัฐวิสาหกิจซึ่งถือว่ามีมั่นคงและที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาสามารถจ่ายหนี้, จ่ายดอกเบี้ยได้ตามเวลา แต่เผชิญมาเจอภาวะวิกฤตของการบินไทยที่มีปัญหาขาดทุนและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีปัญหาหนัก แต่ย้ำว่าสหกรณ์ร่วมลงทุนแค่ 700 ล้าน มีทุนสำรองเพียงพอสามารถครอบคลุมหุ้นส่วนนี้ได้หมด ดังนั้น ไม่มีปัญหาถ้าหากหนี้ส่วนหนี้จะสูญหากล้มละลาย ไม่กระทบกับเงินฝาก, เงินปันผลสวัสดิการอื่นๆ ของสมาชิกแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในองค์กร ส่วนคนที่มาถอนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสมทบ ซึ่งทางสหกรณ์ย้ำว่าจะหาเงินมาคืนสมาชิกที่ต้องการถอนให้ครบ เพียงแต่ต้องขอเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพราะต้องดึงเงินที่ลงทุนจากที่อื่นรวมถึงที่ให้สหกรณ์อื่นกู้มาเสริมสภาพคล่อง จึงขอสมาชิกว่าถ้าไม่แน่ใจและอยากถอนก็ยินดี แต่ถอนแล้วขอระยะเวลา และถอนได้ 300,000 บาท/คน/วัน

ในส่วนของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันเช่นกันว่าสหกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพราะสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้ของการบินไทย หากมีการนำเงินไปฟื้นฟูสหกรณ์ก็จะได้รับการชำระนี้ก่อนกลุ่มผู้ซื้อหุ้น ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมีทั้งธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ซื้อหุ้นจำนวนมาก

Advertisement

ด้าน พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้มีประกาศ สอ.รพ.ครั้งที่ 23/2563 เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุ ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (A) ซึ่งอาจทำให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความกังวลใจต่อการลงทุนดังกล่าวสหกรณ์ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลขัอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1.สหกรณ์มีการลงทุนในหุ้นกู้ ตั้งแต่ 2555 และยุติการลงทุนในหุ้นกู้ A ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีสินทรัพย์ ณ 30 เมษายน 2563 จำนวน 18,135 ล้านบาท มีทุนสำรอง จำนวน 727 ล้านบาท มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ THAI จำนวน 701 ล้านบาท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการขอชี้แจงให้สมาชิกทราบว่าการซื้อหุ้นกู้ THAI เป็นการลงทุน ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558 มาตรา 62(3) ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์สามารถนำเงินไปลงทุนได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหุ้นกู้ที่จะซื้อนั้น ต้องมีเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A ขึ้นไป โดยหุ้นกู้ THAI มีเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A ซึ่งสูงกว่าการลงทุนที่ พ.ร.บ.สหกรณ์กำหนดที่ระดับ A-

2.THAI มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีรัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่ THAI อย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย จากประเต็นปัญหาสภาพคล่องของ THAI คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการTHAI เพื่อนำเสนอต่อ ครม.ต่อไป ประเด็นสำคัญได้แก่ กระทรวงการคลัง จะค้ำประกันหนี้ THAI จำนวน 54,000 ล้านบาท เพิ่มทุน จำนวน 80,000 ล้านบาท และปรับโครงสร้าง บริษัทใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชำระหนี้

Advertisement

ทั้งนี้ สหกรณ์ยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน และการดำเนินการต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image