เตรียมเปิดศูนย์การค้า ช้อปปิ้งมอลล์ เอาท์เล็ต เต็มรูปแบบในเมืองทอง

บางกอกแลนด์ เตรียมเปิดศูนย์การค้า ช้อปปิ้งมอลล์ เอาท์เล็ต เต็มรูปแบบในเมืองทอง

บางกอกแลนด์ ผู้บริหารศูนย์การค้า 3 แห่งในพื้นที่เมืองทองธานี ประกอบด้วย คอสโม บาซาร์, บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ และ เดอะ พอร์ทอล รวมถึงช้อปปิ้งมอลล์ ป็อปปูล่า วอร์ค และเอาท์เล็ต สแควร์ ประกาศพร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบอีกครั้ง

นายปีเตอร์  กาญจนพาสน์ รองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากผลการหารือของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. วันที่15 พฤษภาคม 2563 มีข้อสรุปคลายล็อกระยะ 2 ขยับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-04.00 น. และให้เปิดห้างสรรพสินค้า โดยทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และห้างสรรพสินค้าเปิด-ปิดเวลา 10.00-20.00 น. เริ่มมีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้ ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้า 3 แห่งในพื้นที่เมืองทองธานี ประกอบด้วย คอสโม บาซาร์, บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ และ เดอะ พอร์ทอล รวมถึงช้อปปิ้งมอลล์ ป็อปปูล่า วอร์ค และเอาท์เล็ต สแควร์ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันและเวลาดังกล่าว ยกเว้น เดอะ พอร์ทอล จะเปิดบริการภายหลังด้วยสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณจากใจในทุกการสนับสนุนและความพยายามของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดลง รวมถึงขอบคุณพนักงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนในองค์กร และที่สำคัญลูกค้าทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเสมอมา ซึ่งในช่วงที่ปิดบริการเราเองได้วางแผนและดำเนินงานสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อีกทั้งเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อรอคำสั่งของทางราชการอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง”  นายปีเตอร์ กล่าว

ด้วยความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ ร้านค้า พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ บริษัทฯ ยังคงวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยืนยันถึงการปฎิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการหลัก 5 ข้อ ได้แก่ 1.การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2.การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 3.ลดการสัมผัส 4. เพิ่มความถี่ทำความสะอาด 5.การติดตามเพื่อปลอดภัย ซึ่งเคร่งครัดในทุกข้อและครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมดของศูนย์การค้า นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการบริการ ประเภทของสินค้า โดยนำเสนอเพื่อพิจารณารับทราบและวางแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน ตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสูง สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการเอง พนักงานร้านค้า พนักงานขององค์กร ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและไม่ประมาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Advertisement

เบื้องต้นทางบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือมีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ก่อนเปิดบริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้รับคำชมเชยถึงแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ถูกต้อง ซึ่งต่อจากนี้ในทุกห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ในเมืองทองธานีจะใช้คู่มือมาตรการเดียวกัน ดังนี้ 1.การคัดกรองอย่างเข้มงวด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า พนักงาน ร้านค้า ตลอดจนผู้เข้ามาใช้บริการ 100% โดยตรวจวัดอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศา ในส่วนของพนักงานประจำร้านค้าจะตรวจวัดอุณหภูมิทุก 3 ชั่วโมง หากมีอุณหภูมิสูงหรือเข้าข่ายเสี่ยง จะต้องหยุดปฏิบัติงานไปพบแพทย์ทันที

มาตรการที่ 2.การเว้นระยะห่าง ต้องจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร, กำหนดทางเข้า-ออก ชัดเจน ในบางร้านค้าขนาดเล็กห้ามการเดินสวนกัน เพื่อลดความแออัด กำหนดระยะห่าง 1-1.5 เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม เช่น จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการ ลิฟท์ บันไดเลื่อน จุดยืนรอห้องน้ำ, จัดโซนพิเศษสำหรับพนักงาน Delivery ให้มีระยะห่างระหว่างมาใช้บริการ, งดกิจกรรมการตลาดที่จะก่อให้เกิดความแออัดในพื้นที่, จัดโต๊ะทานอาหารในพื้นที่ศูนย์อาหาร วางป้ายประชาสัมพันธ์เรื่อง Social Distancing เป็นระยะ, ติดตั้ง Counter Shield ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 3.ลดการสัมผัส ส่งเสริมการใช้ระบบ Cashless และ E-payment เพื่อลดการสัมผัส

4.เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ชั้นวาง และจุดบริการร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที พร้อมมีเจลล้างมือให้บริการในห้องน้ำทุกห้อง,ทำความสะอาดศูนย์อาหาร พื้น โต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที บริการเครื่องอบช้อน ส้อม ระบบ UV, ทำความสะอาดห้องลองสินค้า แยกเสื้อผ้าที่ลูกค้าลองแล้วนําไปฆ่าเชื้อ,พนักงานร้านค้าให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield, ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหาร บัตรจอดรถก่อนให้บริการทุกครั้ง, และทุกร้านค้ามีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, ติดตั้งจุดบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสำหรับพนักงาน Delivery, เครื่อง UV-C โอโซนฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศและพื้นที่ส่วนกลางทุกคืนหลังปิดศูนย์ฯ เช่น พื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต แม็กซ์แวลู ลานอเนกประสงค์กลางห้าง ร้านอาหาร ฟิตเนส และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น, บิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ร้านค้าสัปดาห์ละ 1ครั้ง, จัดเตรียมถังขยะแยกทิ้งหน้ากากอนามัย, ประกาศเสียงตามสายขอความร่วมมือรักษาความสะอาด

Advertisement

5.ใช้ระบบติดตามเพื่อปลอดภัย การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ลูกค้า พนักงาน ร้านค้า ต้องลงทะเบียนผ่าน Application คัดกรองของภาครัฐ  มีการจัดทำบันทึกประวัติข้อมูลการเดินทางและสุขภาพย้อนหลัง 14 วันในกลุ่มผู้ที่ต้องแยกคัดกรอง เพื่อสามารถติดตามตัวผู้มีความเสี่ยงได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พึงตระหนักเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก จากนี้การดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ หรือ new normal ที่ทุกคนใส่ใจเรื่องสุขภาพ จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นถึงมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมกันปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การมาใช้บริการเป็นไปด้วยความสุขและความปลอดภัยสูงสุด

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image