ศรีสุวรรณ จ่อร้อง สตง. สอบกรมทรัพยากรน้ำ ใช้ 418 ล้าน ทำโครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

ศรีสุวรรณ จ่อร้อง สตง. สอบกรมทรัพยากรน้ำส่อพิรุธใช้งบ 418 ล้าน ทำโครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 17 พฤษภาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดยื่นประมูลโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ โดยโครงการแรกมีพื้นที่ดำเนินการ 57 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 เขต 2 เขต 5 และเขต 10 มูลค่า 206.05 ล้านบาท กำหนดยื่นซองเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำหรับโครงการที่สองมีพื้นที่ดำเนินการ 70 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 10 และเขต 11 มูลค่า 212.4 ล้านบาทโดยกำหนดยื่นซองเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รวมมูลค่า 2 โครงการทั้งสิ้น 418. 9 ล้านบาท

“ จากการตรวจสอบการประกวดราคาส่อพิรุธหลายประการ เช่น การเขียนทีโออาร์ (TOR) ในลักษณะคล้ายการล็อกสเป็กไว้หลายชั้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายที่กำหนดกันไว้แล้วล่วงหน้า เช่น การต้องส่งตัวอย่างอุปกรณ์ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันยื่นราคา เป็นการส่อพิรุธถึงงานจ้างเหมาก่อสร้างที่ไม่ใช่งานจัดซื้อ แต่กลับให้ส่งตัวอย่างมากมายหลายชิ้น แต่ละชิ้นเป็นของที่หาไม่ได้ในตลาดซื้อขายทั่วไป มีการกำหนดครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และไม่มีขายในท้องตลาดและ การกำหนดเวลาทำงานเพียง 75 วันนับแต่วันทำสัญญา ซึ่งผู้รับเหมามีปัญหาไม่สามารถจะทำงานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการทดสอบดินต้องใช้เวลากว่า 20 วันก่อนที่จะก่อสร้างฐานหอถังน้ำ การรอคอนกรีตแข็งตัวอีกไม่น้อยกว่า 15-20 วัน จะเหลือเวลาการทำงานก่อสร้างส่วนที่เหลือไม่ถึง 30 วัน การกำหนดระยะเวลาสั้นเช่นนี้ ทำให้มีปัญหากับผู้ประกอบการรายอื่น ยกเว้นมีการวางกรอบไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่ล็อคไว้ โดยการอ้างเหตุฉุกเฉินเพื่อขยายระยะเวลาให้ หรือแกล้งส่งมอบพื้นที่ให้ล่าช้า เพื่อนำมาใช้เป็นข้ออ้าง” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การประกวดราคาดังกล่าว อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายที่กำหนดไว้แล้ว ในวงการทราบดีว่าเป็นบริษัทใดบ้าง การกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (2) ที่บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องโปร่งใส โดยต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสสมาคมฯจะไปร้องเรียนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม พรป.การตรวจเงินแผ่นดิน 2561 ในการตรวจสอบข้อพิรุธในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ที่สำนักงาน สตง.เขตพญาไท กทม. และหลังจากนี้จะเฝ้าติดตามตรวจสอบว่าบริษัทที่ประมูลงานได้ทั้งหมด จะส่งมอบงานได้ภายใน 75 วันได้จริงหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ข้อพิรุธดังกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้17 พ.ค. นี้ โฮมโปร พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ทุกสาขาทั่วประเทศ
บทความถัดไป‘บิ๊กแป๊ะ’ นำฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก เดินหน้าช่วยชุมชนสู้โควิด-19