กรมสุขภาพจิต เผย ผลสำรวจอุณหภูมิใจ ครั้งที่ 4 คนไทยเครียดน้อยลง

กรมสุขภาพจิต เผย ผลสำรวจอุณหภูมิใจ ครั้งที่ 4 คนไทยเครียดน้อยลง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงผลกระทบระยะยาวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ผลกระทบระยะยาวจากโรคโควิด-19 แบ่งออกเป็นคลื่น 4 ลูก (Combat 4th Wave of COVID-19 : C4) โดยขณะนี้อยู่ในคลื่นลูกที่ 4 คือช่วง 2 เดือน – 3 ปีหลังมีโรคระบาด ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต คนมีความเครียด ซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตาย นอกจากนี้การให้บริการในภาวะวิกฤติมาอย่างยาวนานส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งอาจเกิดภาวะเหนื่อยล้าและหมดไฟ

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ประเมินระดับความเครียดของประชาชนหรือ การสำรวจอุณหภูมิใจ โดยขณะนี้ทำการสำรวจทุกๆ 2 สัปดาห์ และได้สำรวจมาแล้ว 4 ครั้ง ล่าสุดการสำรวจครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 เมษายน- 3 พฤษภาคม พบว่า ส่วนที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข มีความเครียดมากถึงมากที่สุดร้อยละ 5.6 มีความเครียดปานกลางร้อยละ 21.4 และมีความเครียดน้อยร้อยละ 73 ส่วนที่ 2 ประชาชน มีความเครียดมากถึงมากที่สุดร้อยละ 2.9 มีความเครียดปานกลางร้อยละ 13.1 และมีความเครียดน้อยร้อยละ 84 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 กลุ่มมีความเครียดน้อยลงเนื่องจากมีมาตรการผ่อนปรน ต่างๆ

“จากการประเมินทั้ง 4 ครั้งพบว่า ในช่วงแรกประชาชนมีความเครียดไม่มาก การสำรวจครั้งที่ 2 พบว่าทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเครียดเพิ่มขึ้น ต่อมาในการสำรวจครั้งที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์มีความเครียดมากถึง 9.4% ส่วนประชาชนเครียดมาก 6.2% และมีความเครียดปานกลาง 26% จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความเครียดอยู่ในระดับกว่า 30% และจะต้องได้รับการดูแล ” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

Advertisement

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า โดยปัญหาสุขภาพจิตเรานี้เกิดจากการติดเชื้ออุบัติใหม่ การระบาดของ โรค ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ผลจากมาตรการต่างๆ ส่งผลให้เกิดความกดดันในช่วงวิกฤติ นำมาสู่ความเครียด ซึ่งจะต้องจัดการ หากจัดการกับความเครียด ไม่ได้ ก็จะเกิดเป็นความเจ็บป่วยทางกายรวมถึงทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และปัญหาทางพฤติกรรม เช่น การหย่าร้าง การใช้ความรุนแรง การใช้สารเสพติด การก่ออาชญากรรม เป็นต้น แต่หากจัดการกับความเครียดได้ก็จะเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจและการใช้ชีวิตวิถีใหม่

 

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image