ข้องใจ ผวจ.ประจวบฯไฟเขียวโรงแรมเถื่อนเปิดกิจการช่วงโควิด-19

สมาคมโรงแรมไทยข้องใจ ผวจ.ประจวบฯไฟเขียวโรงแรมเถื่อนเปิดกิจการช่วงโควิด-19

วันที่ 20 พฤษภาคม นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกคำสั่งเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เปิดกิจการโรงแรมที่ได้รับในอนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 และสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ โดยมีเงื่อนไข ห้องประชุมในโรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบควบคุมโรค สำหรับคำสั่งดังกล่าวได้คุ้มครองโรงแรมเถื่อนที่ยังไม่มีใบอนุญาต แต่ทางราชการได้ผ่อนผันตามมาตรา 44 จากคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 โดยต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดตามระยะเวลาผ่อนผัน ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ปัจจุบันยังมีโรงแรมเถื่อนจำนวนมากใน อ.ปราณบุรีและ อ.หัวหิน เนื่องจากติดขัดปัญหาจากการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

นายอุดม ศรีมหาโชตะ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย เจ้าของโรงแรมบ้านทะเลดาว อ.หัวหิน กล่าวว่า หากปล่อยให้โรงแรมเถื่อนเปิดกิจการจะควบคุมโรคได้ยาก เนื่องจากผู้ประกอบกิจการไม่ต้องรายงานรายชื่อผู้เข้าพัก ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนดเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง ขณะที่โรงแรมที่มีใบอนุญาตต้องรายงานทุกวัน และการเปิดกิจการต้องดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กขอให้หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุน เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และหากจังหวัดไม่มีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ควรให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการโรงแรมที่มีใบอนุญาตและโรงแรมเถื่อน ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจากค่าที่พักเป็นรายได้ให้ อบจ.อย่างต่อเนื่อง

นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ อ.หัวหินและอำเภออื่น พบว่ามีโรงแรมที่เปิดให้บริการมามาก เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่พร้อมเปิดให้บริการ ทำให้มีโรงแรมเปิดบริการไม่ถึง 30 แห่ง หรือไม่เกิน 10 % ของโรงแรมทั้งหมด หลังจากไม่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ ขณะที่บางแห่งแจ้งว่าจะเปิดบริการในเดือนมิถุนายนนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon