กลุ่มพนักงานหญิง รวมตัวร้อง สค. ถูกบริษัทเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

กลุ่มพนักงานหญิง รวมตัวร้อง สค. ถูกบริษัทเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่อาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวอุษณี กังวารจิตต์  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวภายหลังรับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และตัวแทนพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้าง ขอความช่วยเหลือพนักงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่ที่ตกงาน และสตรีพิการทางการได้ยิน รวมจำนวน 11 ราย จากสถานการณ์โควิด-19 ว่า ได้รับข้อเรียกร้องเพื่อขอความช่วยเหลือใน 2 ส่วน ได้แก่ การเสนอหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าเพศ (วลพ.) ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างงานด้วยเหตุแห่งเพศหรือจากการตั้งครรภ์  ซึ่ง สค. จะได้เสนอเรื่องนี้ให้ คณะกรรมการ วลพ. ต่อไป

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของการขอรับความช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ ขอสนับสนุนเงินเยียวยา หรือเงินสงเคราะห์สตรี และครอบครัว กรณีได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม, ขอรับการสนับสนุนนมผงและสิ่งของยังชีพที่จำเป็นสำหรับพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกให้ออกจากงาน และพนักงานที่คลอดบุตรแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร สค.ยินดีรับพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจ โดยการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามหลักเกณฑ์ของ พม.

พร้อมทั้งเปิดรับให้พนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ซึ่งมีบริการฟรี ด้านที่พัก อาหาร และฝึกอาชีพ สำหรับรองรับพนักงานหญิงตกงาน แม่เลี้ยงเดี่ยว และสตรีที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ covid-19 ด้วย ทั้งนี้ สค. จะพิจารณาให้การช่วยเหลือนมผง อาหารเสริม และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการยังชีพให้กับพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม หากประชาชนประสบปัญหา สามารถโทรมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของ พม. หมายเลข 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image