09.00 INDEX 6 ปี รัฐประหารเมื่อ 2557 พ.ร.ก. สถานการณ์ ฉุกเฉิน

09.00 INDEX 6 ปี รัฐประหารเมื่อ 2557 พ.ร.ก. สถานการณ์ ฉุกเฉิน

 

ปฎิกิริยาต่อวาระ 6 ปีแห่งการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมของ นักศึกษาและประชาชน ดำเนินไปในลักษณะอันเป็น “สัญลักษณ์”ท่ามกลางการดำรงอยู่ของพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

ไม่ว่าจะเป็นบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์ กทม.

และก็ได้รับการสกัดขัดขวางจาก “เจ้าหน้าที่”

Advertisement

เป็นการสกัดขัดขวางตามอำนาจอันได้มาจากพ.ร.ก.ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อันประกาศและบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2563

เป้าหมายที่ประกาศก็เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ตรงนี้แหละคือเป้าหมายอันแท้จริงของ “ปฏิกิริยา” ที่ปรากฏ

Advertisement

 

ความเป็นจริงก็คือพระราชกำหนดฉบับนี้มีการยืดเวลาการประกาศและบังคับใช้มาแล้วหนหนึ่งในเดือนเมษายน และมีแนวโน้มเด่นชัดยิ่งว่าจะยืดเวลาอีกไปจนถึงเดือนมิถุนายน

เหตุผลที่มีการแถลงนำร่องจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดยังดำรงอยู่

มีความจำเป็นต้องคงพระราชกำหนดเอาไว้จนถึงเดือนมิถุนา ยนเพื่ออำนวยความราบรื่นให้นายกรัฐมนตรีสามารถบูรณาการกฎหมายกว่า 40 ฉบับเพื่อชนะการแพร่ระบาดของไวรัส

สถานการณ์การยืดเวลาในเดือนพฤษภาคมแตกต่างไปจากสถานการณ์การยืดเวลาในเดือนเมษายน และแตกต่างไปจากสถานการณ์การประกาศและบังคับใช้ในเดือนมีนาคม

1 เพราะประชาชนรู้สึกว่าสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดี 1 เพราะผลสะเทือนของสถานการณ์ฉุกเฉินต่อสภาพในทางเศรษฐกิจเริ่มรุนแรง ลึกซึ้งและกว้างขวาง

จึงเห็นว่าการยืดเวลาของพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีเป้าหมายทางการเมืองมากกว่าเป้าหมายในทางสุขภาพ

 

การประท้วงของนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน เนื่องในวาระครบ 6 ปีของรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ทำให้บทสรุปต่อการดำรงอยู่ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีความแจ่มชัด

เมื่อเห็นภาพการสกัดขัดขวางเกิดขึ้นต่อ “ป้ายผ้า” ไม่ว่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล

หรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าหอศิลป์ กทม.

จึงเท่ากับเป็นการตอบ “โจทย์” ว่า แท้จริงแล้วการประกาศและบังคับ ตลอดจนการยืดเวลาของพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป้าหมายแท้จริงคืออะไร

อาจเพื่อเป็นปัจจัยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อาจเป็นเหตุผลทางด้านสุขภาพ แต่ในที่สุดแล้วก็เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง

เป็นการเมืองอันต่อเนื่องจากรัฐประหารเมื่อปี 2557

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image