‘เฉลิมชัย’ โล่ง ซูเปอร์โพลชี้เกษตรกร 89.4% พอใจภาพรวมมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกร

‘เฉลิมชัย’ โล่ง ซูเปอร์โพลชี้เกษตรกร 89.4% พอใจภาพรวมมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้มีการนำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียง ของเกษตรกร กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,040 ตัวอย่าง ดำเนิน โครงการระหว่างวันที่ 19 -22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ต่อการทำงานและมาตรการดูแลเกษตรกรของนาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยชี้ว่า ส่วนของมาตรการดูแลเกษตรกร มีถึง 85.9% พอใจ เรื่องของ เงินเยียวยาเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร ประกันรายได้อีก 65% พอใจการดูแลพัฒนาราคาพืชผลทางการเกษตร ขณะที่ 31.2% พอใจประกันยางพารา, 19.1% พอใจโครงการป้องกันน้ำท่วม และ 18.2% พอใจกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง ตามลำดับ อีกทั้ง 89.4% ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่สุดต่อมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกรในภาพรวม

พร้อมกันนี้ ผลการสำรวจยังพบว่า 82.4% ต้องการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต เช่น แหล่งน้ำ ที่ทำ กิน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เพื่อการเกษตร, 71.5% ต้องการเพิ่มราคาประกันพืชผลทาง การเกษตร, 69.2% ต้องการแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตร, 65.7% ต้องการแก้ปัญหาราคา ปุ๋ย และ 64.1% ต้องการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตครบวงจร

ขณะที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจของซุปเปอร์โพลที่ชี้ว่ามีเกษตรกรถึง 89.4% พอใจมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกรในภาพรวมนั้น ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ให้ความไว้วางใจในการทำงานอย่างเต็มที่ บนความทุ่มเทเพื่อแก้ไข ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในทุกนโยบายที่ดำเนินการนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรดีให้ดีขึ้น

“สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรสะท้อนออกมากับการทำงานของผมในวันนี้ ผมถือว่า นี่คือกำลังใจที่ที่สุดที่ มีให้ทั้งต่อผม และข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคนในทุกหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และขอสัญญากับพี่น้องเกษตรกรว่า ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้อง เกษตรกรทั่วประเทศตลอดไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image