“จุรินทร์ “บุกโคราชติดตาม”ประกันรายได้มันสำปะหลัง”อีสาน สั่งทุกจังหวัดตั้ง”ศูนย์วันสต็อป เซอร์วิส” รับเรื่องแก้ปัญหาให้เกษตรกร

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชาสัมพันธ์และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับช่วงแรก การติดตามความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศมีด้วยกันประมาณ 5.2-5.7 แสนครัวเรือนและรัฐบาลได้จัดงบประมาณเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างในกรณีที่ราคามันสำปะหลังในตลาดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.50 บาทเป็นเงิน9,400 ล้านบาท การประกันรายได้เกษตรกรนั้น ประกันที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% ได้มีการจ่ายเงินส่วนต่างไปแล้ว 6 งวด โดยงวดล่าสุดคืองวดที่ 6 นั้นจ่ายไปเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา และงวดต่อไปเป็นงวดที่ 7 จะจ่ายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้รับการประกันรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 100 ตันของหัวมันสด

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ได้มารับทราบปัญหาบางประการจากเกษตรกรตัวจริงที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่ก็พบว่ายังมีประเด็นในเรื่องของการรับเงินส่วนต่างหรือการโอนเงินส่วนต่างอยู่บ้างเช่น เกษตรกรได้รับการโอนเงินส่วนต่างล่าช้าไปประมาณหนึ่งเดือน เป็นกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตร ที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเป็นผู้ให้ความเห็นชอบจำนวนเกษตรกรในแต่ละงวดที่จะได้รับเงินส่วนต่าง ไปตัดยอดเกษตรกรก่อนถึงวันสิ้นเดือนทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งหลงเหลืออยู่ วันตัดยอดไปจนถึงวันสิ้นเดือนทำให้ไม่สามารถได้รับเงินส่วนต่างในเดือนถัดไปได้จึงต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนนั้น

Advertisement

เลยได้ประสานกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรว่าจากนี้ไปจะต้องตัดยอด วันสิ้นเดือนทุกครั้ง เพื่อเกษตรกรจะได้รับการโอนเงินส่วนต่างทันทีในเดือนถัดไปซึ่งท่านอธิบดีรับแล้วคิดว่าการโอนเงินส่วนต่างล่าช้าจะหมดไปได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประเด็นที่สอง คือ กรณีของโรคใบด่าง ซึ่งหลายจังหวัดยังได้รับเงินงบประมาณค่อนข้างช้าในการได้รับเงินชดเชยกรณีของการทำลายต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งไม่ยอมโค่นต้นมันเพราะไม่ได้รับเงินชดเชยหรือเกรงว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ

ผมจะทำหนังสือถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้สำนักงบประมาณเร่งรัดในเรื่องของการโอนเงินชดเชยการโค่นต้นพันธุ์ที่ติดโรคใบด่างมายังแต่ละจังหวัดให้เร็วขึ้นหรือโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนายจุรินทร์ กล่าว

Advertisement

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า เท่าที่รับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในส่วนของเกษตรกร ในส่วนของผู้ดำเนินการธุรกิจการรับซื้อหัวมันสด และลานมันรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลัง ต่างเห็นตรงกันว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังนั้นเป็นนโยบายที่ดีและอยากให้ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับการประกันพืชผลเกษตรตัวอื่น ทั้งข้าว  ข้าวโพด ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ประเด็นสุดท้าย สำหรับเกษตรกรที่ยังติดขัดปัญหาการขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าสู่โครงการประกันรายได้หรือติดขัดด้วยประเด็นปัญหาใดก็ตาม ตนได้มอบเป็นนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพืชเกษตรตามโครงการประกันรายได้ทั้งห้าตัวนี้ได้จัดตั้งศูนย์วัน สต็อป เซอร์วิส  (One Stop Service )ขึ้นมาเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรจะได้ช่วยแก้ปัญหาแบบครบวงจรในจุดเดียว เช่น ตั้งที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็รับไปปฏิบัติแล้ว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image