‘ฉัตรชัย ธนาฤดี’ อำลาซีอีโอผันนั่งที่ปรึกษาหลังติดปีก ‘เจพี ประกันภัย’ ขึ้นแท่นของไทย

‘ฉัตรชัย ธนาฤดี’ อำลาซีอีโอผันนั่งที่ปรึกษาหลังติดปีก ‘เจพี ประกันภัย’ ขึ้นแท่นของไทย

 

“ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เจพี ประกันภัย ผันตัวนั่งที่ปรึกษา หลังติดปีก “เจพี ประกันภัย” จาก “ภารกิจ ความท้าทาย สู่ความสำเร็จ” ทรานส์ฟอร์ม เจพี ประกันภัย สู่องค์กร InsurTech ชั้นนำของไทย นำทัพปรับพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า สร้างยอดขายให้เติบโตได้ถึง 2 เท่า พลิกให้บริษัทกลับมาเป็นกำไรในปีนี้ พร้อมส่งไม้ต่อเพื่อผลักดัน Power of Synergy อย่างยั่งยืน

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ JP ซึ่งเป็นบริษัทประกันในเครือเจมาร์ท หนึ่งในองค์กรด้านการให้บริการประกันภัยของไทยด้าน InsurTech ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Digital Transformation) เสริมทัพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างรวดเร็ว แจ้งประกาศการลาออกของ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย ดร.ฉัตรชัย จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยระหว่างนี้ได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน และมี ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี นั่งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารธุรกิจของบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี” ในฐานะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารองค์กรและนวัตกรรม โดยการนำเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งสอดรับทิศทางการก้าวสู่ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น” ในหลายๆ องค์กรขณะนี้ พร้อมทั้งยังมีประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ในการบริหารและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในองค์กรระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานและที่ปรึกษาในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ การเงินการธนาคาร ประกันภัย การผลิตและการบริการ พลังงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม ก่อนที่จะมาร่วมงานกับเจพี ประกันภัย ตลอดระยะเวลาในการรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ต้นปี 2561 ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ได้รับมอบหมายพร้อมภารกิจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพลิกฟื้นธุรกิจ (Business Turnaround and Transformation) ของบริษัทฯ สู่องค์กรด้านการประกันภัยแถวหน้าของไทย ด้าน InsurTech โดยมีภารกิจสำคัญ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

1. พัฒนาและพลิกฟื้น “เจพี ประกันภัย” โดยการสร้างระบบแวดล้อมและวางกลยุทธ์ในแบบบูรณาการ พร้อมพัฒนานวัตกรรมเสริมทัพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร ซึ่งผลักดันให้บริษัทฯ มียอดขายเติบโตถึง 2 เท่า และอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราส่วนประกันรถยนต์ (Motor) และประกันที่ไม่ใช่รถ (Non-Motor) อยู่ที่ 65% : 35%

2. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้เทคโนโลยี คลาวด์ บล็อกเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) รวมถึงปรับพอร์ตฟอลิโอของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตขององค์กรฯ ทั้งนี้ส่งผลให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นบริษัทกลับมามียอดกำไรตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 มุ่งสู่การพลิกกลับมาเป็นกำไรอย่างยั่งยืน

3. สร้างแบรนด์และชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเจพี ประกันภัย ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2562 ได้รับมอบ “รางวัลบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” และ “รางวัลองค์กรที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำในธุรกิจประกันภัย” ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 จัดโดยหอการค้าแห่งประเทศอินเดียร่วมกับองค์กรพันธมิตร และสถาบันประกันภัยไทย และในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัล 20 Best Insurers ระดับเอเชีย ประจำปี 2563 จาก ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซต์ (IDC Financial Insights) ที่ปรึกษาและการวิจัยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งมอบให้แก่ 20 สุดยอดบริษัทประกันภัยชั้นนำ จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีผลงานโดดเด่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจประกันภัย

 

 

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาร่วมงานกับเจพี ประกันภัย โดยได้พลิกฟื้นธุรกิจผนวกกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัล ปรับกระบวนการตั้งแต่วางรากฐาน กำหนดทิศทางใหม่ขององค์กร วางกลยุทธ์ กระบวนการทำงานทั้งส่วนระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร พร้อมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี อีกทั้งยังได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า เพื่อขยายฐานให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีศักยภาพจะขับเคลื่อนให้เจพี ประกันภัยเติบโตและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผมขอขอบคุณทีมงานเจพี ประกันภัยทุกคน รวมถึงพันธมิตรที่ได้ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนเจพี ประกันภัย ให้มีความแข็งแกร่งและส่งมอบความคุ้มครองที่ดีต่อลูกค้าของเรา และผมมั่นใจว่าเจพี ประกันภัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของกลุ่มบริษัทในเครือเจมาร์ทภายใต้ทิศทาง Power of Synergy ได้อย่างแน่นอน” ดร.ฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เทพไท’ จี้ยกเลิกเคอร์ฟิวเร็วที่สุด คืนโอกาสการทำมาหากินให้ปชช.
บทความถัดไปสนพ.เผยยอดใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดฮวบ ผลจากมาตรการล็อกดาวน์