เปิด 4 ขั้นตอน ขอ “เงินจัดการศพผู้สูงอายุ” อีกสิทธิที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

เปิด 4 ขั้นตอน ขอ “เงินจัดการศพผู้สูงอายุ” อีกสิทธิที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

เมื่อผู้สูงอายุในครอบครัวจากโลกไป ญาติๆ อาจยุ่งเรื่องจัดการงานศพ เงินใส่ซอง จนลืมไปว่ามีสวัสดิการของรัฐรองรับอยู่ ทว่ากลับเป็นความไม่รู้ของคนส่วนใหญ่เสียมากกว่า ว่ารัฐมีสวัสดิการ “เงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”

โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกระทรวง พม.ได้ออกประกาศฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา

จึงสรุป 4 ขั้นตอนขอรับเงินจัดการศพผู้สูงอายุ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอ ผู้รับผิดชอบจัดการศพ ต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบมรณบัตร โดยผู้เสียชีวิตจะต้องเป็นคนสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน โดยให้ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ ประธานชุมชนรับรอง สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต หรือสำนักงาน อบต. สำนักงานเทศบาล

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล หากพิจารณาให้ผ่าน จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินรายละ 3,000 บาท หากไม่ผ่านการพิจารณา ทางหน่วยงานจะมีการชี้แจงเหตุผลผู้ยื่นคำขอ

ขั้นตอนที่ 3 ช่องทางรับความช่วยเหลือ ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเช็ค และเงินสด โดยในส่วนของเงินสดจะต้องมีใบสำคัญการรับเงิน และถ่ายภาพประกอบ

และขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลและรายงานผล ภายหลังได้รับการสงเคราะห์ จะมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผล

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดี ผส.เผยว่า เงินจัดการศพผู้สูงอายุได้ปรับปรุงใหม่ จากเดิมให้ 2,000 บาทต่อศพ ก็เพิ่มใหม่เป็น 3,000 บาทต่อศพ อีกทั้งได้ยืดวันยื่นขอหลังออกใบมรณบัตรจาก 30 วัน เป็น 6 เดือน และปรับเกณฑ์จากเดิมที่ให้เฉพาะคนที่อยู่ในเกณฑ์ครัวเรือนยากจน จปฐ. ซึ่งวัดความยากจนหลายอย่าง จนทำให้ประชาชนยากจนหลายคนตกหล่น มาเป็นเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากในโครงการ หรือประชาชนที่มีคุณสมบัติแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

สวัสดิการที่ต้องรู้

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon