กระทรวงเกษตรฯแจงสื่อออนไลน์ลงตัวเลขข้าราชการทำเกษตรคลาดเคลื่อน ของจริงแค่ 9.1 หมื่นราย ใครชื่อตกเร่งแจ้งก่อน 5 มิ.ย.

กระทรวงเกษตรฯแจงสื่อออนไลน์ลงตัวเลขข้าราชการทำเกษตรคลาดเคลื่อน ของจริงแค่ 9.1 หมื่นราย ใครชื่อตกเร่งแจ้งก่อน 5 มิ.ย.

ว่าการฯ เกษตร “เฉลิมชัย” ห่วงเกษตรกรที่ชื่อตก ให้รีบยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา เพราะ 5 มิถุนายน เป็นวันสุดท้าย พร้อมแจงสื่อออนไลน์ลงตัวเลขคลาดเคลื่อน ข้าราชการทำเกษตรมีเพียง 91,000 ราย ไม่ใช่ 910,000 ราย

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยประสานและสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้เร่งประชาชนสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่นหรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เม.ย 63 จำนวนจำนวน 3,410,314 ราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง 1-15 พฤษภาคม จำนวน 1.57 ล้านราย ให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิถุนายนที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งได้ด้วยเองที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือทางระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th โดยวันที่ 5 มิถุนายนนี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์

รายงานข่าวยังได้กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากมีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับจำนวนข้าราชการที่ทำเกษตร และได้แจ้งจำนวนตัวเลขข้าราชการผิดพลาด สูงถึง 910,000 ราย ทั้งที่ข้อมูลจริงมีจำนวน 91,000 รายเท่านั้น ซึ่งอาจจะสร้างคามสับสนให้กับประชาชน จึงสั่งการทำการประสานไปยังสื่อมวลชนที่ลงจำนวนตัวเลขผิดพลาดไปได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้าราชการทำเกษตรทั้ง 91,000 ราย ทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้ตัดสินแล้วว่า ไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้ และทาง ธ.ก.ส.ก็ยังไม่มีการจ่ายเงินออกไปให้กับข้าราชการกลุ่มดังกล่าว จึงทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว

รายงานยังแจ้งว่า นายเฉลิมชัยได้สั่งให้ในทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการคู่ขนานของกระทรวงเกษตรฯในการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด 19 ซึ่งได้มีการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ปีก โดยมีการมอบสายพันธุ์ไก่ไข่ เป็ดไข่ ให้เกษตรกรไปเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน รวมถึงเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ได้ทำรายงานแจ้งผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการให้กระทรวงเกษตรฯได้รับทราบทุกระยะ พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการได้ติดตามดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รื่นร่มรมเยศ : อย่าเพียงแต่คิด ต้องทำด้วย : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
บทความถัดไปเจ้าชายเบลเยียม ติดโควิด-19 หลังร่วมปาร์ตี้ในสเปน โดนจวก ‘ไร้ความรับผิดชอบ’