เงินเข้าแล้ว! เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร เข้างวดสอง กลุ่มสองได้ทีเดียว 10,000 บาท

เงินเข้าแล้ว! เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร เข้างวดสอง กลุ่มสองได้ทีเดียว 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจ่ายเงินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค., มิ.ย. และ ก.ค.2563 เข้าสู่เดือนที่สอง

โดยเงินงวด มิ.ย. ซึ่งล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินไปแล้วประมาณ 7 ล้านราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ซึ่งได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้าน เกษตรกรที่เหลืออีก 5.8 แสนราย ยังโอนเงินให้ไม่ได้

แยกเป็น 3.56 แสนราย ส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชี หรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง และอีก 1.32 แสนราย ได้ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรกรฯตรวจสอบอีกครั้งหลังพบว่าเสียชีวิต หรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และที่เหลือ 91,426 ราย เป็นข้าราชการ ซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา

ธ.ก.ส., กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำลังหาแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินในเดือนแรก หากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

Advertisement

สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวัน 30 เม.ย.2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.2563 จำนวน 1.57 ล้านราย

โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส.เพิ่งได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก 825,000 คน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จึงเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-2 มิถุนายน โดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว 2 รอบ รวมกันเป็น 10,000 บาท

อย่าลืม! สามารถตรวจสอบสิทธิและสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th และเช็กโอนเงินงวดสองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

Advertisement

ขณะเดียวกัน แจ้งได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

โดยวันที่ 5 มิ.ย.2563 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงต้องรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image