ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ประสบวาตภัย จ.อ่างทอง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ประสบวาตภัย จ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 393 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้สามารถพักอาศัยได้เป็นการเร่งด่วนแล้ว

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image