สานต่อเจตนารมณ์ “เจ้าสัววิชัย” มอบรถฉุกเฉิน เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย

เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการ มูลนิธิฯ มอบรถพยาบาล

สานต่อเจตนารมณ์ “เจ้าสัววิชัย” มอบรถฉุกเฉิน เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย

เพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้ “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ในท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขคืนสู่สังคม ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ใช้ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย โดยมี เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ อัยยวัฒน์-วรมาศ-อภิเชษฐ์-อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา และ รวิ อิทธิระวิวงศ์ ร่วมพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยมีผู้บริหารของทั้ง 3 โรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ

เอมอร กล่าวว่า การมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุ หรือฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ห่างไกลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า รวมถึงโรงพยาบาลที่ต้องเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19

ล่าสุด ทางมูลนิธิได้ทำการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 3 คัน ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี, โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอำเภอที่มีขนาดเล็ก ห่างไกลจากตัวเมือง มีปริมาณประชากรในพื้นที่ที่ต้องให้การดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก แต่มีรถพยาบาลไม่เพียงพอ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งสร้างใหม่มีความจำเป็นต้องมีรถพยาบาลเพื่อใช้ในการรับส่งและดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการ มูลนิธิ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือทุกชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ให้มีความพร้อมโดยการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุ หรือฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

เพิ่มโอกาสในการรอดและลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้น

นายแพทย์อินทร์ จันแดง
อุปกรณ์ภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน
อุปกรณ์ภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon