เข้าใจง่ายใน 1 นาที!! แพคเกจ “เที่ยวปันสุข”

A tourist jumps into the water from a speedboat in a bay on Phi Phi island on October 4, 2019. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

เข้าใจง่ายใน 1 นาที!! แพคเกจ “เที่ยวปันสุข”

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการของแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศทั้ง 3 แพคเกจ ได้แก่ 1.กำลังใจ 2.เที่ยวปันสุข และ 3.เราไปเที่ยวกัน เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะหารือรายละเอียดในการปฏิบัติให้ชัดเจน เนื่องจากครม.เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส และรัดกุมในการดำเนินโครงการ เพราะเป็นการใช้เงินงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท

โดยระยะเวลาในการดำเนินการของทั้ง 3 แพคเกจ อยู่ที่ 4 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ใช้เม็ดเงินงบประมาณโครงการ จำนวน 22,400 ล้านบาท นำไปใช้ในโครงการกำลังใจ 2,400 ล้านบาท โครงการเราไปเที่ยวกัน 18,000 ล้านบาท และโครงการเที่ยวปันสุข 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.แพคเกจ “กำลังใจ”

การรับสิทธิ : จองผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็ปไซต์ ซึ่งจะมีการประกาศความชัดเจนอีกครั้ง

Advertisement

จากนั้นเข้าแอพพ์ หรือเว็บไซต์แล้วเลือกแพคเกจ “แพคเกจ 1 “กำลังใจ”

ผู้มีสิทธิ : อสม. และ รพ.สต.  จำนวนเป้าหมาย 1.2 ล้านคน

สนับสนุนงบฯ ในการศึกษาดูงานแบบอบรมสัมมนา ผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวในประเทศ เช่น บริษัททัวร์และรถเช่า

ใช้งบประมาณจำนวน 2,400 ล้านบาท หรือสนับสนุน 2,000 บาทต่อคน

 

2.แพคเกจ 2 “เราไปเที่ยวกัน”

เป้าหมายห้องพัก :  5 ล้านห้อง-คืน

ผู้มีสิทธิ :  คนไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป

รัฐบาลช่วยจ่าย 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

3.แพคเกจ 3 “เที่ยวปันสุข”

ผู้มีสิทธิ : คนไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป

โครงการ(รัฐ)ร่วมจ่าย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน-รถเช่า

ผู้ใช้บริการออกค่าตั๋ว 60% รัฐบาลให้ส่วนลด 40%

ให้เงินท่องเที่ยวหรือวอชเชอร์ 600 บาท/คน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image