เสริมประกันรายได้ พณ.ชงนบข.เพิ่ม 3 มาตรการพยุงราคาข้าว เป้า 7 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 18 มิถุนายน กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดย นบข.ได้เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันรายได้ตามโครงการประกันรายได้ในปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพิจารณาราคาและปริมาณประกันรายได้ต่อครัวเรือน เพื่อนำเสนอ นบข. พิจารณาอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาตลาดข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพไม่ให้ราคาตลาดลดต่ำลงจนเป็นภาระแก่งบประมาณของรัฐบาล จึงได้เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยนอกจากเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว ยังได้รับค่าฝากเก็บอีกตันละ 1,500 บาท 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ซึ่งจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก

นอกจากนี้ นบข. ยังได้เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยช่วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image