‘มนัญญา’ เยี่ยมร้านสหกรณ์ จ.ตราด แนะปรับตัว รับนิวนอร์มอล เพิ่มยอดขาย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ทั้ง 2 สาขา โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผวจ.ตราด นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ และนายเอกพนธ์ ภิรมย์ภักดิ์ ประธานกรรมการดำเนินการร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เป็นอีกหนึ่งที่เริ่มทำซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ หลังจากได้เข้าอบรมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านธุรกิจเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ต มาสอนและให้คำแนะนำวิธีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า การคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการ การกำหนดราคาขาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสินค้าตามเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ โดยภายหลังที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในร้านเป็นมุมของซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะ และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าภายในจังหวัดตราด และจากจังหวัดอื่น ๆ ส่งสินค้ามาวางจำหน่าย เช่น กุ้งแช่แข็ง จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด ข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด จ.ยโสธร ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม และข้าวไรซ์เบอร์รี่จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด นมพร้อมดื่มจากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า การร่วมมือและผนึกกำลังของสมาชิกสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาและต่อรองทางการค้า รวมถึงการมีสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพก็จะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค เข้ามาจับจ่ายในสหกรณ์นั้นๆ ซึ่งมองว่าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของจ.ตราด มีความเข้มแข็ง มีสินค้าขายส่งที่หลากหลาย หากเพิ่มผักสดและผลไม้เข้ามาจำหน่ายในร้านสหกรณ์ ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นด้วย โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตามแนวคิด “สด สะอาด ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์มถึงมือคุณ เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย ตลาดนำการผลิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม แปรรูป บริหารจัดการสินค้าของสมาชิกเกษตรกรเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่เป็นร้านค้าจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าตรงถึงผู้บริโภค

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีแผนพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในการปรับตัวรองรับการเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ผ่านระบบอบรมทางไกล รวมถึงจะดำเนินการคัดเลือกซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับร้านค้าสหกรณ์อื่น ๆ ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์บริการแก่ประชาชนในอย่างทั่วถึงต่อไป” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image