มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วม อว. เปิดจ้างงาน ปชช. 409 อัตราที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. เปิดจ้างงาน ปชช. 409 อัตราที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และนนทบุรี รวมทั้งพื้นที่รอยต่อที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบได้ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ไม่ได้รับสิทธิการเยียวยาของรัฐ

ลักษณะของงานที่รับสมัครในครั้งนี้ เป็นงานด้านข้อมูลการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล และประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำแผนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการสร้างงาน การกระจายรายได้ ระดับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน งานด้านวิชาการและเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานในระยะสั้น และไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ

โดย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับจำนวน 409 อัตรา โดยมีระยะเวลาจ้างงาน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-26 มิถุนายน 2563 และจะประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2563ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โทร 02 9093026 และสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02 9093036 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ขานรับ “นายกฯตู่” อปท.รูปแบบไหน ได้เฮ-“เลือกตั้ง”
บทความถัดไปบ่ายวันนี้ รอดู “สุริยุปราคา” ถ้าพลาด ต้องรออีก 7 ปีข้างหน้า