‘ศักดิ์สยาม’ เซ็นประกาศ ก.คมนาคม แบ่งงานรัฐมนตรี ปรับเปลี่ยนอำนาจสั่งการ -ออกใบอนุญาต

‘ศักดิ์สยาม’ เซ็นประกาศ ก.คมนาคม แบ่งงานรัฐมนตรี เรียกคืนอำนาจออกใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่งลงนาม เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนาม ณ วันที่ 9 มิถุนายน อีกทั้ง คำสั่งดังกล่าวยังมีผลให้ยกเลิกคำสั่งฉบับเดิม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 ซึ่งมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีอำนาจสั่งการ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียด อาทิ

1.มอบอำนาจให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมเจ้าท่า และ 2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2.มอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมท่าอากาศยาน 2.สถาบันการบินพลเรือน 3.บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ 4.บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

และ 3.ในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาจมอบอำนาจการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือ บรรดาเอกสารใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบในโอกาสแรก

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งกระทรวงชี้แจงถึงกรณีกระทรวงการคลัง แจ้งลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพันจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด แจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563

ประกอบกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย- อะมาดิอุส เชาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เกิน 50% ย่อมหลุดพันจากการเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท บริษัท จำกัด ที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% ด้วยเช่นกัน นั้น

ส่งผลให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยชี้แจงรายละเอียดถึงการมอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลหน่วยงาน 4 แห่ง จากเดิมที่กำกับดูแล 7 แห่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 5 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจาก ตปท.ทุกคน-อยู่ในสถานกักกันของรัฐ
บทความถัดไปหอมแดง-กระเทียมศรีสะเกษเป็นสินค้าจีไอแล้ว รมช.พณ.กำชับสร้างระบบควบคุม จีไอทำเงินเข้าประเทศ5.3พันล้าน