ธนชาต DRIVE รุกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ ช่วยลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ รับมือสถานการณ์ Covid-19 ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้ารายย่อย พันธมิตร และดีลเลอร์

นายป้อมเพชร รสานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบี และรองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี และธนชาต เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนคนไทย ให้ก้าวผ่านสถานการณ์ Covid-19 และเตรียมความพร้อมสู่โลกหลังยุค Covid-19 ไปด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงและเร่งด่วน โดยได้ให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนของ eco-system ของตลาดรถยนต์ ทั้งลูกค้าสินเชื่อรถยนต์รายย่อย พันธมิตร ดีลเลอร์ และลูกค้ารายใหญ่ เพื่อช่วยเยียวยาให้สามารถประคับประคองธุรกิจ และดำเนินชีวิตต่อไป

มาตรการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์รายย่อย ธนชาต DRIVE ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ส่วนลูกค้าสินเชื่อเล่มแลกเงิน ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วกว่าครึ่งของลูกค้าทั้งหมด และเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ธนชาต DRIVE ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมในการดูแลลูกค้าจำนวนมากให้รวดเร็วและทั่วถึง มีการใช้ช่องทางดิจิทัล หรือ QR CODE เพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง (100% self-service) และมีระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Robotic Process) ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและจัดการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อย่นระยะเวลาบริการลูกค้า ซึ่งสามารถบริการได้ถึง 30,000 รายต่อวัน และในส่วนของลูกค้าใหม่ที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ หรือต้องการเงินก้อนเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของครอบครัว สามารถสมัครสินเชื่อธนชาต DRIVE รถแลกเงิน โดยรับเงินไปก่อน แล้วค่อยชำระงวดแรกได้ในอีก 60 วันจากวันเริ่มสัญญา

สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ พันธมิตร คู่ค้าและดีลเลอร์ที่ประสบปัญหากำลังซื้อที่ลดน้อยลงอย่างมาก ธนชาต DRIVE ได้มีโปรแกรมพักชำระหนี้สำหรับสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสำหรับพันธมิตรและดีลเลอร์ และปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) รวมถึงมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) อัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 6 เดือนแรก ซึ่งสอดรับกับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ และรักษาการจ้างงานได้ รวมถึงช่วยสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ ธนชาต DRIVE ยังส่งมอบความห่วงใย ด้วยประกันคุ้มครองไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ดีลเลอร์ทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ด้วยทุนประกันภัย 100,000 บาท/กรมธรรม์ รวม 840 ล้านบาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี พร้อมค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรืออาการรุนแรง 100,000 บาทอีกด้วย ซึ่งในช่วงที่จัดโปรแกรมดังกล่าวมีดีลเลอร์สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนกว่า 3,000 ราย

ธนชาต DRIVE ตระหนักถึงปัญหาของลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทั้งรายย่อย ลูกค้ารายใหญ่ พันธมิตร คู่ค้าและดีลเลอร์ จึงมุ่งมั่นและไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงการเร่งนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาเสริม

Advertisement

“เราเชื่อว่ามาตรการ ‘ตั้งหลัก’ และมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมหลายโปรแกรมที่ทาง ธนชาต DRIVE ได้ผนึกกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นทุ่มเทช่วยเหลือลูกค้ามาโดยตลอด จะช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาตั้งหลักในการใช้ชีวิต พร้อมสามารถที่จะตั้งรับเชิงรุกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นต่อไป” นายป้อมเพชรกล่าวปิดท้าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image