ปลื้ม ‘อว.สร้างงาน’ สร้างรายได้ ทักษะ ได้อยู่กับครอบครัว

ปลื้ม ‘อว.สร้างงาน’ สร้างรายได้ ทักษะ ได้อยู่กับครอบครัว

ปลื้ม ‘อว.สร้างงาน’ สร้างรายได้ ทักษะ ได้อยู่กับครอบครัว ‘สุวิทย์ เมษินทรีย์’ รมว.การอุดมศึกษาฯ ชี้ปัญหาเร่งด่วนบัณฑิตไม่มีงานทำเดินหน้าโครงการ”1ตำบล1มหาวิทยาลัย”ต่อ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการทำงานของ อว. ร่วมกับจ.อุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการ “อว.สร้างงาน ระยะที่ 1 โดย ดร.สุวิทย์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แต่เดิมได้มีการทำงานร่วมกับชุมชน และส่วนราชการของจังหวัดอยู่ก่อนแล้ว ได้เข้าร่วมโครงการ อว. จ้างงานตั้งแต่ระยะที่ 1 โดยมีการเตรียมคนพัฒนาทักษะที่จำเป็นก่อนส่งลงพื้นที่ต่อยอดพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับศูนย์จัดการนวัตกรรมในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ช่วยให้สามารถนำมาวางแผนการพัฒนาที่ถูกต้องตรงจุดได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมกับอีก 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมเอางานด้านการพัฒนาในทุกสาขามาวิเคระห์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์จากล่างสู่บน ตรงกับความต้องการและบริบทในพื้นที่อย่างแท้จริง

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สังคมไทยหลังโควิด -19 กำลังเปลี่ยนแปลง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประเทศไทยใช้โควิด-19 เป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนการทำงาน มาสู่การทำงานเชิงรุก โปร่งใสตรวจสอบได้ และดึงประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมงานกัน ตนเชื่อว่าในอนาคตหลังโควิด-19 ความมั่นคงในมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จะต้องมีความมั่นคงในด้านสุขภาพ อาหาร พลังงาน และการมีอาชีพมีงานทำ ซึ่งตรงกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในเชิงพื้นที่ โดยหนึ่งในปัญหาที่เร่งด่วนขณะนี้คือความมั่นคงทางอาชีพที่บัณฑิตที่จะจบใหม่ไม่มีงานทำ บัณฑิตที่จบไปแล้วยังหางานไม่ได้ หรือคนทำงานที่ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของโควิด-19 จึงเป็นที่มาของโครงการ อว. จ้างงานทั้ง 2 ระยะ และ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจะไม่เพียงแต่มีรายได้ มีงานทำ แต่จะได้รับการเสริมทักษะใน 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการเงิน และทักษะในการใช้ชีวิต

ด้าน น.ส.คนธวัลย์ รัตนสุวรรณ ซึ่งเป็นหนึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงานโครงการ อว.สร้างงาน กล่าวว่า จบ ป.ตรี ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ ก่อนที่จะเจอวิกฤตโควิด 19 ได้เป็นเซลล์ขายรถบรรทุกฮีโร่ต้องขอบคุณโครงการนี้มาก เพราะสิ่งที่ได้รับ คือ รายได้ ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว ได้เสริมทักษะ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหา ได้ทราบปัญหา สิ่งที่เรามองจากข้างนอก เรามองว่าบ้านเรา เจริญสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่การท่องเที่ยวทำไมถึงไม่มี พอลงพื้นที่แล้วจึงได้ทราบปัญหา ที่ไม่สามารถมีได้เพราะอะไร ได้ทราบจุดด้อยและจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มากขึ้น รู้สึกภูมิใจว่าได้เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านที่อาจจะฟังข้อมูลเกี่ยวกับเยียวยาต่างๆ เป็นข้อเท็จจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง สิ่งที่คาดหวังกับโครงการนี้คือ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพอได้เห็นปัญหาแล้ว เราไม่อยากเป็นไหน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

นายวุฒิชัย เหมดี กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจว่า ได้ช่วยเป็นแรงผลักดัน ให้เกิดกระบวนการในการพัฒนา ในอดีตจะไม่ค่อยรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน แต่พอได้มาทำงานทำให้เกิดการสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon