พธ.เข้มงวดธุรกิจแจ้งข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน เพิ่มศักยภาพดาต้าอิเล็กทรอนิกส์

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(พธ.) กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชั่นในการช่วยทำบัญชี การบริการด้านโลจิสติกส์ การค้นหาข้อมูลคู่ค้า ในส่วนของกรม ได้พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านระบบ e-Service เป็นต้น โดยธุรกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้อีเมลในการรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของกรมได้ และรหัสที่ได้รับผ่านทางอีเมลยังสามารถนำไปใช้กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา และการขึ้นทะเบียนนายจ้างได้อีกด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของนิติบุคคลจึงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากต้องแจ้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ปิดบัง

นายวุฒิไกร  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมานี้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและกระทบต่อธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อความปลอดภัยต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน ลดหรืองดเดินทางให้น้อยลง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนนำนโยบาย Work from Home มาใช้ เปลี่ยนเป็นสื่อสารและทำงานผ่านออนไลน์แทน ภาคธุรกิจหันมาทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ดังนั้นการแจ้งข้อมูลอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ที่ถูกต้องครบถ้วนของนิติบุคคล จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจมีความสะดวกและง่ายขึ้นแม้สถานการณ์การค้าจะเป็นไปในทิศทางใดแต่ธุรกิจจะไม่มีวันสะดุดหรือหยุดนิ่งแน่นอน

นายวุฒิไกร  กล่าวว่า นิติบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับกรมฯ หรือแจ้งแล้วแต่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้จัดทำหนังสือชี้แจงการขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของนิติบุคคล ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือชี้แจงได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน ส่วนนิติบุคคลที่กำลังจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสาขาอยู่แล้วก็สามารถแจ้งแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ไปในคราวเดียวกันเลยก็ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บทนำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563 : ‘ฉุกเฉิน’จำเป็นแค่ไหน
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว โดย กาแฟป่า : ภาพข่าวสังคมวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน2563