ผ่อนคลาย ‘ศูนย์ผู้สูงอายุ’ คนนอกเข้าทำกิจกรรมได้

ภาพประกอบ

ผ่อนคลาย ‘ศูนย์ผู้สูงอายุ’ คนนอกเข้าทำกิจกรรมได้

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกาศปลดล็อกเฟส 4 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ผส.ได้ผ่อนคลายศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่งทั่วประเทศมากขึ้น อย่างศูนย์ที่ขอนแก่นบริการผู้สูงอายุลักษณะไปกลับ ไม่มีค้างคืน ได้กลับมาเปิดอีกครั้ง โดยแบ่งการบริการเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เช้าและบ่าย เพื่อลดการแออัด ส่วนอีก 11 ศูนย์ที่บริการผู้สูงอายุไปแบบค้างคืน ได้ปรับตัวตามวิถีปกติใหม่ หรือนิว นอร์มอล

อธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า อีกทั้งกลับมาเปิดให้คนนอกเข้าไปทำกิจกรรมภายในได้ อาทิ เลี้ยงอาหาร บริจาค กิจกรรมสันทนาการ ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การสแกนคิวอาร์โค้ด วัดไข้ ล้างมือ จำกัดคนเข้าไม่เกิน 20 คนต่อรอบ ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ และจำกัดเวลาทำกิจกรรมภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง จากปกติไม่กำหนดเวลา เมื่อเข้าไปให้ลดการสัมผัสตัวผู้สูงอายุให้น้อยที่สุด เช่น ก้มกราบได้ เลี่ยงการกอดเป็นการแสดงความรักผ่านสื่อสารท่าทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เสิร์ฟอาหารเองไม่ได้ และให้เลือกจัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งแทนในห้อง โดยศูนย์จะมีการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายดังกล่าว เพื่อให้คุณตาคุณยายได้ผ่อนคลายจากการเข้าเยี่ยมเยียน มีกิจกรรม และได้มีส่วนร่วม แต่ก็จะประเมินอีกครั้งว่าผลเป็นอย่างไร และเฝ้าระวังไม่ให้กลับมาระบาดรอบ 2 อย่างจีน ญี่ปุ่น

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon