กรมน้ำ เร่งแผนการกระจายน้ำ ใช้ “อ่างพวง” แก้ภัยแล้งพื้นที่กว้าง

กรมน้ำ เร่งแผนการกระจายน้ำ
ใช้ “อ่างพวง” แก้ภัยแล้งพื้นที่กว้าง

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง ว่า นอกเหนือจากการพึ่งพา น้ำในอ่างหลัก หรือเขื่อนขนาดใหญ่แล้ว กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปทำระบบการกระจายน้ำจากอ่างใหญ่ที่มีน้ำเหลือใช้ไปให้กับอ่างเล็กๆ ที่น้ำไม่พอใช้ หรือระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ หรืออ่างพวง
เพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนใช้ให้ทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้


“กรมทรัพยากรน้ำได้น้อมนำแนวพระราชดำริการแก้ปัญหาภัยแล้งของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้อ่างพวง หรือระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำมาใช้ พื้นที่ตรงไหนส่วนไหนที่มีศักยภาพว่าทำได้ก็จะเข้าไปดำเนินการทันที”Ž นายภาดลกล่าว

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า การทำงานของอ่างพวงมีหลักการอยู่ว่า น้ำเกิน เติมน้ำขาด โดยให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนสามารถปล่อยน้ำลงมาเติมอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กที่อยู่ตอนล่างได้ จากการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำในแต่ละอ่างเก็บน้ำเข้าหากัน ทำให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประชาชน สามารถมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ จะต้องมีแผนงานในการใช้จ่ายน้ำของแต่ละปี หรือฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อให้มีน้ำในการบริหารได้ตลอดทั้งปี
ในหลายๆ พื้นที่เราก็จะมีแหล่งน้ำหลักหรือน้ำขนาดใหญ่อยู่แล้ว ก็ใช้วิธีต่อท่อทำเป็นโครงข่ายเอาน้ำไปเติมยังบ่อน้ำที่น้ำแห้ง หรือน้ำไม่พอใช้ น้ำหลักๆ 1 แห่ง

“เราสามารถกระจายน้ำไปให้น้ำขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงได้หลายแห่งด้วยกัน ความไกลของบ่อที่จะรับน้ำจากแหล่งน้ำหลัก สามารถทำได้ตั้งแต่ 10 กิโลเมตรขึ้นไป โดยแต่ละบ่อที่รับน้ำไปแล้วแก้ปัญหาภัยแล้งได้นับพันไร่ ซึ่งบางบ่อ บางพื้นที่ มีประชาชน เกษตรกรใช้น้ำร่วมกัน 2-3 ตำบล ระบบการกระจายน้ำก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น หากพื้นที่ไหนแหล่งน้ำหลักอยู่ที่สูงก็ใช้ระบบแรงโน้มถ่วงของโลก หรือพื้นที่ไหนอยู่ไกลมากก็ใช้เครื่องสูบน้ำระบบโซลาร์เซลล์เข้าช่วย ตอนนี้เรามีอ่างพวงอยู่ประมาณ 800 อ่างทั่วประเทศ จากที่ดำเนินการมาแล้ว 7 แห่ง ที่ จ.พิจิตร ลพบุรี ราชบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ และ จ.สุโขทัย โดยในปี 2564 นั้น กรมทรัพยากรน้ำมีแผนที่จะดำเนินการทำอ่างพวงต่ออีก 10 แห่ง โดยใช้งบประมาณหลักประจำปีและงบเงินกู้ ซึ่งคาดว่าสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนได้ดีระดับหนึ่ง”Ž นายภาดลกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กรมบัญชีกลาง’​ แจ้งกำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญปี 63
บทความถัดไปบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 พร้อมปฏิวัติงานจัดแสดงรถยนต์ กำหนดมาตรฐานใหม่ NEW NORMAL-เสริมแพล็ตฟอร์มออนไลน์