สมาชิกสหกรณ์ฯ ครูยโสธรประท้วง กก.บริหารพลาด ทำชวดเงินปันผลปี 62 ด้านปธ.สหกรณ์ฯ แจงใช้หนี้แบงก์พันล้าน

สมาชิกสหกรณ์ฯ ครูยโสธรประท้วง กก.บริหารพลาด ทำชวดเงินปันผลปี 62 ด้านปธ.สหกรณ์ฯ แจงใช้หนี้แบงก์พันล้าน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายวรชัย บุตรสิงห์ รองประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ได้นำตัวแทนสมาชิก 15 คน ยืนถือป้ายเรียกร้องเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณด้านโรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อ.เมืองยโสธร ซึ่งเป็นสถานที่จัดการอบรมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด โดยทางชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยโสธร ได้กล่าวหาว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุดที่ 48 บริหารงานผิดพลาดจนทำให้เงินขาดทุนทางบัญชี จำนวน 53 ล้านบาท จนไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกฯ ได้ในปี 2562 ที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ได้รับเงินปันผลเหมือกับทุกปีที่ผ่านมา

เพราะที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์ฯ จะได้รับการปันผลเป็นประจำทุกปี แต่พอคณะกรรมการชุดที่ 48 เข้าไปบริหารงานเมื่อต้นปี 2562 พอสิ้นปี กลับพบว่าการบริหารจัดการเงินขาดทุนทางบัญชีถึง 53 ล้านบาท

นอกจากนี้กรรมการชุดนี้ ยังมีการบริหารงานที่ผิดพลาดและส่อว่าไม่โปร่งใสอีกหลายประการ เช่น คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติเงินกู้อย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีการวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ไม่ควรเกิน 1.5 เท่า แต่สหกรณ์ครูยโสธรปล่อยกู้ 1.82 เท่า และไม่วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ส่งผลให้สมาชิกผู้กู้ไม่ส่งชำระเงินกู้ตามสัญญา และคณะกรรมการฯ อนุมัติเงินกู้ให้แก่บุคคลล้มละลาย ทำให้นิติกรรมการกู้ยืมและการจำนองเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย

นายวรชัย บุตรสิงห์ จึงออกมาแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้สมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้ทราบว่า กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ชุดที่ 48 บริหารงานล้มเหลวและผิดพลาด จากทุนดำเนินการ 5,000 บาท พอสิ้นปี 2562 มีหนี้สูญ 434 ล้านบาท ประสบกับการขาดทุน 53 ล้านบาท ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะปันผลคืนให้กับสมาชิกได้ ตนจึงอยากเรียกร้องให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ออกมาลงชื่อถอดถอนกรรมการ ชุดที่ 48 ออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเร็ว เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ต่อไป

ขณะที่นายกิตติ ดวงแสง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ชุดที่ 48 กล่าวว่า กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ชุดที่ 48 เข้ามาทำหน้าที่เมื่อต้นปี 2562 และพอสิ้นปี 2562 สามารถบริหารงานจนมีกำไรประมาณ 804 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปประมาณ 423 ล้านบาท ก็ยังมีกำไรเหลือ แต่ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2515 มีกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯหลายชุดแล้วและแต่ละชุดก็จะอยู่คราวละ 2 ปี จึงมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบริหารผ่านมาหลายชุดมาก จนทำให้สหกรณ์ฯ มีหนี้สะสมมาเป็นจำนวนมาก

แต่พอกรรมการชุดที่ 48 เข้ามาบริหาร จึงพยายามที่จะแก้ปัญหาที่สะสมมานานจึงได้มีการนำผลกำไรที่ได้ไปชำระหนี้ที่สหกรณ์ฯติดค้างอยู่ประมาณ 1,050 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ฯ อยู่ต่อไปจึงทำให้สมาชิกสหกรณ์บางคนเกิดความไม่เข้าใจและคิดว่ากรรมการชุดที่ 48 บริหารงานผิดพลาดจนเกิดการขาดทุนและไม่ได้ปันผลคืน ซึ่งจริงๆ แล้วทางสหกรณ์ฯไม่ได้ขาดทุนแต่พยายามแก้ปัญหาที่สะสมมานานหลายปี เพราะสหกรณ์ฯ มีหนี้อยู่กับธนาคารกรุงไทย จะต้องนำเงินไปชำระหนี้คืนธนาคารให้ครบทั้งหมด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มติชน-ข่าวสด-กลุ่ม CARE จัดระดมสมอง ฟื้นเศรษฐกิจ ชุบชีวิตท่องเที่ยว 11 ก.ค.นี้ แจ้งสำรองที่นั่งด่วน
บทความถัดไป“ปากไก่และใบเรือ”การท้าทายกรอบความคิดประวัติศาสตร์แบบเดิม ของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์