พณ.ดึงกองทุนหมู่บ้าน-ร้านค้าส่งค้าปลีก ร่วมมหกรรมลดราคาสินค้ากลางส.ค.นี้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยประชาชนและภาคธุรกิจภายหลังการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เกิดค่าครองชีพที่สูงขึ้น และจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในการทำธุรกิจ จึงสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ล่าสุดจัดประชุมระดมความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” โดยเชิญสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ชมรมทายาทห้างค้าปลีก-ค้าส่งแห่งประเทศไทย (YTS) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ บริษัทผู้ผลิตสินค้า และห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่ของประเทศ มาร่วมวางแนวทางการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ  “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม”

“การลดราคาสินค้าที่มีความพิเศษแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีร้านในเครือข่ายกว่า 20,000 แห่ง เข้าร่วมมหกรรมลดราคาสินค้าในครั้งนี้ โดยจะเพิ่มโอกาสให้สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก กระจายไปถึงมือประชาชนในพื้นที่ระดับตำบลและหมู่บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ร้านค้าส่งค้าปลีกที่ยืนหยัดอยู่คู่ชุมชน สอดรับตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์”

สำหรับ“ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” เป็นมหกรรมลดราคาสินค้าที่จัดต่อเนื่องทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15  ซึ่งปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ จึงมีโปรโมชั่นที่พิเศษกว่าทุกปี ประชาชนติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมได้ที่ www.dbd.go.th และเตรียมตัวเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 50% ระหว่างวันที่ 12-31 สิงหาคม 2563 ได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ  ซึ่งกระทรวงฯ มุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและผู้ที่มีรายได้น้อย    อีกทั้งยังช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วยขนาดเล็กทั่วประเทศ ให้ยืนหยัดทำธุรกิจได้และเป็นพระเอกของชุมชนต่อไป  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image