กรมโยธาฯ ชี้แจง ข่าวส.ท.ประจวบฯ แฉโยธาจังหวัดใช้งบ 100ล.

กรมโยธาฯ ชี้แจง ข่าวส.ท.ประจวบฯ ร้องโยธาจังหวัดใช้งบฯ 100ล.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่าตามที่ เว็บไซต์มติชนออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นำเสนอข่าว ประเด็น ส.ท.ประจวบฯแฉ ‘ปม’ โยธาจังหวัดใช้งบ 100 กว่าล้าน จี้สตง.-ป.ป.ช. สอบย้อนหลัง นั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ สภาเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับมอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 13 โครงการ โดยสมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์ ไม่รับมอบ จำนวน 10 โครงการ และรับมอบ จำนวน 3 โครงการ กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนชี้แจงรายละเอียดโครงการที่สมาชิกสภาเทศบาลมีมติไม่รับมอบ จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

1. งานก่อสร้างเขื่อนริมทะเลที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 โครงการ ตรวจสอบพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่โครงการจากสภาพการใช้งาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ เพื่อส่งมอบให้เทศบาลพิจารณารับมอบโครงการ

2. งานก่อสร้างเขื่อนริมทะเลที่ดำเนินการก่อสร้างโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 โครงการ ตรวจสอบพบการชำรุดเสียหายของพื้นที่โครงการ จากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะดำเนินการซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ เพื่อส่งมอบให้เทศบาลพิจารณารับมอบโครงการ

3. งานก่อสร้างผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 โครงการ ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ของโครงการบางส่วนอยู่ในพื้นที่หน่วยงานอื่น และเกิดความไม่เรียบร้อยในพื้นที่โครงการจากสภาพการใช้งาน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ เพื่อส่งมอบให้เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารับมอบโครงการ

4. งานก่อสร้างผิวจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 โครงการ ตรวจสอบพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่โครงการจากสภาพการใช้งาน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ เพื่อส่งมอบให้เทศบาลพิจารณารับมอบโครงการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon