กต.ยันกรณีด.ญ.ซูดานไม่เกี่ยวเอกสิทธิ์ทางการทูต เร่งทบทวนมาตรการคุมเข้ม

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวผู้ป่วยเด็กหญิงจากครอบครัวอุปทูตซูดานที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูตจึงไม่ต้องถูกกักตัวว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเอกสิทธิ์ทางการทูต เพราะนักการทูตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ซึ่งเป็นไปแนวทางของคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 7/2563 ที่ให้บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด คือ สถานทูต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งการที่ครอบครัวดังกล่าวได้เข้าพักในที่พำนักของตน ภายใต้การดูแลของสถานทูต จึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า นอกจากนี้ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ตัวแทนทางทูตมีหน้าที่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด้วย ในชั้นนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเสนอให้ทบทวนมาตรการต่าง ๆ สำหรับบุคคลในคณะทูตที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในไทย ให้เข้มงวดมากขึ้น จากนั้นจะได้ชี้แจงให้คณะทูตทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหม่ต่อไป
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image