เรือนจำโชว์ผลงานผู้ต้องขังผลิตไบโอดีเซล ฝึกอาชีพลดทำผิดซ้ำ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร

DCIM100GOPROGOPR1495.JPG

เรือนจำโชว์ผลงานผู้ต้องขังผลิตไบโอดีเซล ฝึกอาชีพลดทำผิดซ้ำ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย อรุณแสงศิลป์ อัยการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และตัวแทนผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครพนม ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพเกษตรพอเพียง ทำเกษตรผสมผสานนาแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการนำร่อง ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงประชาชน ที่มีความสนใจด้านการเกษตร เน้นการนำนวัตกรรมใหม่ มาลดต้นทุนในการผลิต

โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมลงแขกดำนาในแปลงสาธิต พร้อมโชว์ความสำเร็จของเรือนจำกลางนครพนม ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชเหลือใช้จากโรงครัว เพื่อนำมาเป็นน้ำมันเติมเครื่องจักรในการเกษตรลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังได้คิดค้นการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำ เพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร ซึ่งจะใช้นำมันไบโอดีเซลเติมเครื่องยนต์ ในการบำบัดน้ำเสีย ให้กลับมาใช้ในการเกษตร รวมถึงนำเยี่ยมชมความสำเร็จในการ เปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงครบวงจร ปลูกผัก เลี้ยงปลา การเลี้ยงดูแลสุนัข การเลี้ยงกบ เลี่ยงไก่ สร้างรายได้ การเปิดศูนย์บริการล้างรถ บริการซักผ้า ไปจนถึง การเปิดร้านกาแฟ ร้านอาหารตามสั่ง บริการประชาชน นักท่องเที่ยว และญาติผู้ต้องขังที่มาติดต่อเยี่ยมญาติ

ซึ่งมีการคัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์ มาฝึกอาชีพ แบบครบวงจร ที่จะเป็นการสร้างพื้นฐานงานอาชีพ ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ จะได้สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำอีก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตร และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การสร้างอาชีพของผู้ต้องขังให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาพักผ่อน รับประทานอาหาร ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระหว่างผู้ต้องขัง สร้างความเข้าใจต่อสังคมให้โอกาสผู้ต้องขัง ออกไปใช้ชีวิตในสังคม

นายจรูญ เหง่าลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรือนจำกลางนครพนม ถือเป็นเรือนจำต้นแบบ ไม่เพียงจะดูแลผู้ต้องขัง ยังได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ต้องขัง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ หลังพ้นโทษที่จะเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำ โดยได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียง ไปจนถึงศูนย์ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง ประกอบด้วย

การทำไร่นาเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์การเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ที่สำคัญทางเรือนจำยังได้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชเก่า ที่เหลือจากการประกอบอาหารนำมาใช่ลดต้นทุนการเกษตร ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังทำโครงการบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำลดมลภาวะ และสามารถนำน้ำไปใช้ในการทำการเกษตร โดยนำไบโอดีเซลมาเตอมเครื่องยนต์ ที่ใช้บำบัดฟอกอากาศให้น้ำเสีย เป็นการลดต้นทุนการผลิต

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้มีการเปิดศูนย์บริการล้างรถ บริการซักผ้า ไปจนถึง ร้านกาแฟ ร้านอาหารตามสั่ง โดยจัดพื้นที่รองรับประชาชน นักท่องเที่ยว เทียบชั้นร้านอาหารทั่วไปให้ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถใช้บริการได้ ทุกวัน เป้าหมายหลักคือต้องการให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์จริง เมื่อพ้นโทษออกไป มีความมั่นใจ ที่จะทำอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และเชื่อมั่นว่าการสร้างอาชีพคือหัวใจสำคัญ ที่จะลดจำนวนการทำผิดซ้ำได้อย่างแน่นอน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image