พณ.ดึง“ช้อปปี้-ลาซาด้า”คุมผู้ค้าในระบบไม่ให้ขายสินค้าละเมิด

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ขณะที่ไทยยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน และนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภาพรวม ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนผู้บริโภคที่มีต่อระบบการค้าขายออนไลน์ด้วย กรม ได้หารือกับแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างเช่น ช้อปปี้และลาซาด้า ขอให้เพิ่มความเข้มงวดกรณีมีผู้ฝากร้านขายสินค้าในแพลตฟอร์มไม่ควรให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยกำหนดให้มีกลไกหรือขั้นตอนในการรับแจ้งจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดและนำผู้ค้าสินค้าละเมิดออกจากแพลตฟอร์มของตน

นอกจากนี้ เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน กรมฯ ได้จัดประชุมร่วมตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากว่า 10 รายที่ดูแลสินค้าแบรนด์เนมทั้งไทยและต่างประเทศ และเจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปี้และลาซาด้า เพื่อจะร่วมกันดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรม ได้ร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตหรือ MOU ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์ม

“ล่าสุด กรมได้ส่งร่าง MOU ไปยังตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์มแล้ว ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังพิจารณาร่าง MOU ดังกล่าว หากสามารถตกลงร่วมกันได้ก็จะมีการลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย”นายทศพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image