กรมควบคุมโรคชี้ตรวจโควิด-19 ชาวระยอง 6 พันราย ผลเป็นลบ มั่นใจสกัดเชื้อทหารอียิปต์อยู่

กรมควบคุมโรคชี้ตรวจโควิด-19 ชาวระยอง 6 พันราย ผลเป็นลบ มั่นใจสกัดเชื้อทหารอียิปต์อยู่

ทหารอียิปต์ – เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการสถานกักกันโรคแห่งรัฐแบบบูรณาการให้ได้ตามมาตรฐาน ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตามกล่องภารกิจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร.6 ชลบุรี และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ ZOOM กับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตามรูปแบบ Meeting New Normal

“ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ทั้งในพื้นที่ และระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจในมาตรการ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเข้มแข็งต่อไป การจัดประชุมในครั้งนี้ จึงได้ถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำมาตอบโจทย์การทำงาน พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงในส่วนที่ยังมีปัญหา และในแต่ละกล่องภารกิจ ต้องทำงานเชื่อมโยงกัน จึงต้องนำงานที่ปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนถอดเป็นบทเรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป” นพ.ขจรศักดิ์ กล่าว

นพ.ขจรศักดิ์กล่าวอีกว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับสถานประกอบการ พี่น้องชาวระยอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ว่าสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยว หรือจัดการประชุมในพื้นที่ จ.ระยอง ได้ตามปกติ เพราะที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่า มาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกัน สามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ จ.ระยอง มีความเสี่ยงน้อย ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยเน้นชีวิตวิถีใหม่ “สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด”

พญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี กล่าวว่า การจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ จึงต้องเสริมสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รองรับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเกิดความร่วมมือในการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ อย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon