ชาวออสเตรเลียตื่นตัวปกป้องสิ่งแวดล้อม พณ.แนะฉวยโอกาสพัฒนาและส่งออกสินค้าเกี่ยวข้อง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อเข้าไปทำตลาดในออสเตรเลีย หลังจากที่ปัจจุบันผู้บริโภคในออสเตรเลียได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกรณีที่เกิดความรุนแรงของไฟป่าในปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ทุกภาคส่วนในออสเตรเลียมีการตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

“ผลจากการให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มีการตื่นตัว มีการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ทั้งที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นทั้งเรื่องความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ที่จะติดตามสถานการณ์ และวางแผนในการผลักดันการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปจำหน่ายได้” นายสมเด็จกล่าว

สำหรับสินค้าที่มีโอกาส เช่น วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง วัสดุปูพื้น รั้ว และหลังคา สีทาบ้าน ที่ต้องไม่มีสารที่สร้างอาการแพ้ ฉนวนกันความร้อน โซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นต้น

นางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า ผลจากการเกิดภัยแล้งและไฟป่าอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2562 ได้สร้างความเสียหายสูงสุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย ทำให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูและเยียวยา ขณะที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหาแนวทางเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทน ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ทำให้การเลือกที่พักอาศัยแบบ Eco living ที่ช่วยประหยัดพลังงาน มีความต้องการเพิ่มขึ้น

Advertisement

ทั้งนี้ ชาวออสเตรเลีย ไม่ใช่แค่ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความต้องการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ (Reusable) หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ (Biodegradable) สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติ (Meat-free) และใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะหรือการใช้รถร่วมกัน (Carpooling) มากขึ้น

“จากความต้องการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาดออสเตรเลียกำลังทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ผู้ประกอบการในออสเตรเลียนำเอากระแสความนิยมของการรักษาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาเป็นกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้มีความโดดเด่นในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้บริโภคในตลาดให้ได้มากที่สุด หากผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสินค้าในตลาดออสเตรเลีย ควรศึกษาข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการวางแผนธุรกิจและพัฒนาสินค้าที่ให้ความสำคัญต่อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดออสเตรเลียในอนาคต” น.ส.สลิลากล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image