อัศวินนำผู้บริหาร กทม. พสกนิกร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวันเฉลิมฯ

อัศวินนำผู้บริหาร กทม. พสกนิกร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวันเฉลิมฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนาง ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพสกนิกรชาวไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดนิทรรศการด้าน “การจัดการภายในชุมชน” ด้วย  เวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และเวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย

ด้านการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 เขต 1 คลอง

ด้านการสาธารณสุข สำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักอนามัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอาสาป้องกันควบคุมยุงลาย

ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 50 เขต

ด้านการศึกษา สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง

ด้านการพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม ให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

ด้านสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 1 สถานี 1 ชุมชน และกิจกรรมศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 1 สถานี 1 ศาสนสถาน เป็นต้น

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไปอีกเล่ม…นิตยสาร”O “ของ โอปราห์ วินฟรีย์ ลาแผงสิ้นปีนี้ หลังอยู่มา 20 ปี !!!
บทความถัดไปศบค.แจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2 คน ห่วง ‘ฟิลิปปินส์-อินโดฯ’ ยอดผู้ป่วยสูง