6 ส.ค.พณ.ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ ถอดรหัสทรัพย์สินทางปัญญาในอาร์เซ็ป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดจะจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์: ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ตอนที่ 6 ซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายในหัวข้อ “ถอดรหัส! ทรัพย์สินทางปัญญาใน RCEP” จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และนายศิรพัทธ์ วัชราภัย   กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการสัมมนาออนไลน์ ตอนที่ 6 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน กล่าวเติมว่า ความตกลงอาร์เซ็ปจะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอื่นอย่างเหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกในการส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างสรรค์และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กรมฯ จัดสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์” มาแล้ว 5 ตอน ได้แก่ 1. รู้รอบข้อตกลง RCEP 2. รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP 3. ติดอาวุธ เสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP 4. RCEP เชื่อมไทยสู่โลก สู้โควิด และ 5. โอกาสบริการลงทุนใน RCEP: ทำอย่างไรให้ปัง! ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ‘กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ’ และ Youtube ‘DTNChannel’

“หลังจากนี้ กรมฯ เตรียมจัดสัมมนาประชาพิจารณ์แบบเชิญผู้เข้าร่วมมาฟังและซักถามในห้องสัมมนาพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 เพื่อปูความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาร์เซ็ป โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมรับฟังจะได้รับทราบข้อมูลสาระสำคัญและเตรียมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ปอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563” นางอรมน กล่าว

รค้าระหว่างประเทศ ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์ : ตอน ถอดรหัส! ทรัพย์สินทางปัญญาใน RCEP” โดยมีผู้คร่ำหวอดทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมถกในประเด็น ไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคมนี้ ผ่านทาง Facebook Live และ YouTube กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดจะจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์: ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ตอนที่ 6 ซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายในหัวข้อ “ถอดรหัส! ทรัพย์สินทางปัญญาใน RCEP” จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และนายศิรพัทธ์ วัชราภัย   กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการสัมมนาออนไลน์ ตอนที่ 6 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน กล่าวเติมว่า ความตกลงอาร์เซ็ปจะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอื่นอย่างเหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกในการส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างสรรค์และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กรมฯ จัดสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์” มาแล้ว 5 ตอน ได้แก่ 1. รู้รอบข้อตกลง RCEP 2. รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP 3. ติดอาวุธ เสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP 4. RCEP เชื่อมไทยสู่โลก สู้โควิด และ 5. โอกาสบริการลงทุนใน RCEP: ทำอย่างไรให้ปัง! ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ‘กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ’ และ Youtube ‘DTNChannel’

“หลังจากนี้ กรมฯ เตรียมจัดสัมมนาประชาพิจารณ์แบบเชิญผู้เข้าร่วมมาฟังและซักถามในห้องสัมมนาพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 เพื่อปูความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาร์เซ็ป โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมรับฟังจะได้รับทราบข้อมูลสาระสำคัญและเตรียมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ปอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563” นางอรมน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon